Corporate Finance: The Ultimate Guide to Financial Reporting, Business Valuation, Risk Management, Financial Management, and Financial Statements by Greg Shields

 

Opis

Corporate Finance to podręcznik dla przedsiębiorców, którzy chcą poznać dynamikę finansów wraz z jego aspektami, takimi jak sprawozdawczość finansowa i analiza, wycena biznesowa, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie finansami i sprawozdania finansowe.

Ta książka obejmuje szeroki zakres tematów finansowych i jest napisany w prostym, zrozumiałym stylu. Zawiera również rzeczywiste przykłady, w których czytelnicy mogą wybrać odpowiednie kroki, aby ćwiczyć dobre zarządzanie finansami. Poznaj podstawy w przygotowywaniu sprawozdań finansowych i analizie danych biznesowych w celu interpretacji kondycji finansowej analizowanych podmiotów gospodarczych. 

O autorze 

Greg Shields jest dyrektorem Auditing and Assurance Standards jako Chartered Professional Accountants of Canada. 

 Spis treści

Książka przedstawia następujące tematy:

Część 1: Sprawozdawczość finansowa

Wprowadzenie

Podział podstaw

Streszczenie czterech głównych dokumentów finansowych

Wewnętrzna a zewnętrzna sprawozdawczość finansowa

Jak ocenić sprawozdanie finansowe jako całość

Przypisy: Czym są i dlaczego są ważne

Jak utworzyć i przeanalizować raport finansowy

Co znajduje się w przypisach

Jakie programy są po to, aby pomóc Ci w tworzeniu raportu finansowego

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC)

Raporty kwartalne i roczne dla akcjonariuszy

Komunikaty prasowe i połączenia konferencyjne; dlaczego są one ważne?

Wniosek

Część 2: Wycena firmy

Wprowadzenie

Rozdział 1 – Dlaczego warto wyceny biznesowej

Rozdział – Podstawowe pojęcia dotyczące wyceny przedsiębiorstw

Rozdział 3 – Podejścia oparte na zyskach

Rozdział 4 Podejścia oparte na przychodach

Rozdział 5 – Podejścia oparte na zasobach

Rozdział 6 – Zdyskontowane przepływy pieniężne

Rozdział 7 – Podejścia sektorowe

Rozdział 8 – Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Rozdział 9 – Jako sztuka, a nie nauka

Rozdział 10 – Na co zwrócić uwagę w sprawozdaniu finansowym

Rozdział 11 – Kupno lub sprzedaż

Wniosek

Część 3: Zarządzanie ryzykiem

Wprowadzenie

Rozdział 1 – Korzyści płynące z zarządzania ryzykiem

Rozdział 2 – Podstawowe pojęcia i słownictwo zarządzania ryzykiem

 Rozdział 3 – Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Rozdział 4 – Modele zarządzania ryzykiem i "Grecy"

Rozdział 5 – Zarządzanie ryzykiem kredytowym

Rozdział 6 – Niektóre aspekty zarządzania ryzykiem rynkowym

Rozdział 7 – Zarządzanie ryzykiem operacyjnym

Rozdział 9 – Zarządzanie aktywami i portfelami

Rozdział 10 – Straty i limity

Rozdział 11 – Instrumenty zarządzania ryzykiem

Wniosek

Część 4: Zarządzanie finansami 

Wprowadzenie

Rozdział 1 – Czym jest zarządzanie finansami i dlaczego jest ono potrzebne?

Rozdział 2 – Sprawozdanie finansowe

Rozdział 3 – Spojrzenie na przepływy pieniężne

Rozdział 4 – Prognozowanie, budżetowanie i elastyczne warunki

Rozdział 5 – Analiza wydatków kapitałowych i zdyskontowanych przepływów pieniężnych

Rozdział 6 – Niektóre aspekty zarządzania finansami

Rozdział 7 – Zarządzanie kapitałem obrotowym

Rozdział 8 – Chwalenie zakładów

Rozdział 9 – Rachunkowość zarządcz

Rozdział 10 – Wskaźniki – Twój pulpit nawigacyjny zarządzania

Rozdział 11 – Szybkie spojrzenie na zarządzanie ryzykiem

Wniosek

Część 5: Sprawozdanie finansowe

Wprowadzenie

Rozdział 1 – Sprawozdania finansowe i audyt

Rozdział 2 – Rachunek zysków i strat

Rozdział 3 – Bilans

Rozdział 4 – Źródła i wykorzystanie funduszy

Rozdział 5 – Uwagi do sprawozdań finansowych

Rozdział 6 – Uruchamianie wskaźników

Rozdział 7 – Wprowadzenie go w życie – Sears

Rozdział 8 – Wprowadzenie go w życie – Airbus

Rozdział 9 – Amortyzacja – Bliższe spojrzenie

Rozdział 10 – Kilka wskazówek dla właściciela firmy lub menedżera

Rozdział 11 – Jakość zarobków

Wniosek

Zasoby / Źródła informacji – Sprawozdania finansowe

Sprawdź więcej książek Greg Shields

Zasoby / Źródła informacji