workday co to jest: Podejście rozwiązań w chmurze do modernizacji obszaru HR na podstawie Workday HCM

 

workday co to jest

Wyszukać informacje o pracowniku czy dokonać natychmiastowej oceny (Anytime Feedback). Zamierzałem potrzebować przewodnika wyjść z budynku pod koniec dnia pracy. Dwójka dzieci i dni pracy 11-godzina, powiedziała, zostawiać dużo czasu polityce. Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością („DTTL”), jego firm członkowskich oraz podmiotów powiązanych.

Digitalizuje się również proces, gdzie przełożony czy pracownik mogą przeprowadzić ocenę roczną z wykorzystaniem systemu, jeśli nie jest to możliwe poprzez spotkanie twarzą w twarz czy bez konieczności wypełniania wydrukowanych formularzy. Jakie ugruntowane przekonania tracą rację bytu w dobie pandemii? W roku 2020 w reakcji na COVID-19 wiele firm szybko i radykalnie zmieniło sposób prowadzenia działalności. Okazało się przy tym, że wiele starych, uznanych prawd, dotyczących zarówno współpracy z klientami, jak i procesów wewnętrznych, straciło na wartości.

  • Klientom – na początku drogi do pełnej digitalizacji – zapewnia możliwość dostępu do procesów HR i danych w chmurze, zamiast stacjonarnie utrzymywanej infrastruktury.
  • Nowa rzeczywistość związana z pracą zdalną i hybrydową niesie dla firm i działów HR wiele wyzwań, a Digital Transformation wydaje się również w tym obszarze nowym tematem.
  • Współczesny rynek pracy podlega dynamicznym przemianom, które są wynikiem ewolucji technologicznej, zmian społecznych i ekonomicznych.
  • Ludzie, którzy spędzili życia w pracy potrzebowali zastępcy na dzień roboczy.

Workday pozwala też na zwiększenie digitalizacji i dostosowanie się do rzeczywistości pracy zdalnej i hybrydowej dla klientów o różnym stopniu dojrzałości HR. Klientom – na początku drogi do pełnej digitalizacji – zapewnia możliwość dostępu do procesów HR i danych w chmurze, zamiast stacjonarnie utrzymywanej infrastruktury. List ofertowy może zostać wysłany do kandydata poprzez system, a kandydat może go zaakceptować online, bez potrzeby wydruku czy dostarczenia fizycznego egzemplarza do biura przyszłego pracodawcy.

Wsparcie Workday w podstawowej digitalizacji HR

Poza tym, niektóre kraje mogą wykupić dedykowany moduł płacowy lub zintegrować się z lokalnymi dostawcami usług płacowych. – Integracja jest zawsze procesem trudnym i najczęściej żmudnym, wymagającym zrozumienia obu systemów, aby móc poprawnie odczytać dane z jednego i prawidłowo przenieść je do drugiego. Dzięki temu integracja systemu Workday z SAP zajmuje znacznie mniej czasu i nie wymaga zaangażowania dużego zespołu – podkreśla ekspert Quercus. Alians Deloitte i Workday – to możliwość wykorzystania naszego wspólnego potencjału branżowego, eksperckiego, jak i analiz finansowych.

workday co to jest

Pomyślał o jego własnym pustym domu, i godziny przed dniem pracy zaczęły się. Liczba ogłoszeń o pracę w hotelarstwie w sierpniu zmalała po raz pierwszy od 10 miesięcy – wynika z opublikowanego w poniedziałek Barometru Ofert Pracy. Zwrócono uwagę na „stosunkowo dobrą” sytuację w kategorii ofert dla pracowników niewykwalifikowanych. Osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, co oznacza wzrost o 1,8 proc. Liczba poszkodowanych mogłaby być znacznie niższa, gdyby odpowiednie środki ochrony indywidualnej były stosowane zawsze tam, gdzie są wymagane.

Dla firm, które już korzystają z rozwiązań chmurowych do zarządzania procesami HR, Workday proponuje komplementarne rozwiązania, które ułatwiają zarządzanie zasobami ludzkimi w epoce postpandemicznej. Wspomniany już Asystent odpowie pracownikowi lub kierownikowi na typowe pytania, które w starej rzeczywistości byłyby kierowane do działów HR czy operacji HR, dzięki technologii NLP (Natural Language Processing). Przykładowo, asystent pomoże wziąć wolne w pracy, udzielić oceny na temat kolegi z pracy, czy zmienić zaszeregowanie pracownika z jednego zespołu do drugiego.

po polsku — Słownik angielsko-polski

Ze względu na pracę zdalną czy modele pracy hybrydowej, konieczna jest ona również w obszarze zasobów ludzkich (Human Resources), gdzie procesy związane z kwestiami pracowniczymi zostaną niebawem w pełni zautomatyzowane  i zoptymalizowane. Workday Human Capital Management to flagowy produkt w chmurze amerykańskiej firmy Workday, dedykowany zarządzaniu zasobami ludzkimi. Workday HCM proponuje klientom moduł Core HCM, w którym mają oni do czynienia z procesami od zatrudnienia do rozstania z pracownikiem. Obejmuje on procesy związane z czasem i absencjami, oceny pracownika i zarządzanie talentami, cele i kompetencje, jak moduł rekrutacji, szkoleń, raporty i moduł Prism do rozszerzania raportowania o dane spoza Workday i benchmarki.

  • W takim aspekcie Workday proponuje skorzystanie z rozwiązania oferowanego przez firmę Peakon, które pozwala na badanie i monitorowanie stopnia zaangażowania pracowników poprzez regularne ankiety i możliwość oceny zwrotnej pracowników.
  • Teraz rozważać proces jeszcze raz, ale tym razem dzień pracy jest 12 godzinami.
  • Jakie ugruntowane przekonania tracą rację bytu w dobie pandemii?
  • Choć w wielu przypadkach pandemia zweryfikowała strategie biznesowe, znakomita większość stereotypów już dawno temu powinna była odejść do lamusa.

Nowe narzędzie od Quercus potrafi odczytać te dane i zaimportować do systemu SAP. To był ostatni dzień pracy zanim nieustępliwe nowe prawo federalne zaczyna działać. Gdy dzień pracy jest przez, chciał dużo raczej rozmawiać o jedzeniu niż broń palna. Obie grupy umieszczone przed ich wyposażeniem cały dzień pracy. Ale każdy dzień pracy, z zapałem byłby na czele do miasta jeszcze raz. W końcu, jednakże, dzień pracy nadszedł i poszedł bez żadnych incydentów.

Hybrydowy model pracy – nowe rozwiązania?

Pozwala to na podjęcie działań, które mają na celu podniesienie satysfakcji z miejsca pracy i dobrostanu pracownika. – Głównym celem wdrażania w firmach rozwiązań takich, jak Workday, jest chęć standaryzacji procesów pracowniczych, niezależnie od tego, na jakich zasadach i w jakim miejscu poszczególne osoby świadczą pracę. Obejmują one szereg obszarów, począwszy od rekrutacji, przez oceny roczne, po funkcjonalności typowe dla portalu pracownika, np. Pozwalające na zdalne składanie wniosków urlopowych, wgląd w paski płacowe itp. Problem pojawia się, gdy rozliczenie wszystkich procesów kadrowych następuje w innym systemie, najczęściej w SAP. Wówczas niezbędna jest integracja obu systemów, tak aby zapewnić płynny przepływ danych i optymalizację wszystkich procesów – wyjaśnia Maciej Kabaciński, Szef Pionu HR w firmie Quercus, która stworzyła rozwiązanie Workday Integration.

Wielu ludzi nie będzie mieć niczego pod koniec swoich dni pracy. Jego dzień pracy nie był nigdy więcej niż sześć godzin, często tylko cztery. Do czasu gdy wyszliśmy z sali konferencyjnej, dzień pracy był prawie ponad. Jeżeli firma prowadzi rozliczenia kadrowe w systemie SAP, musi przenieść do tego systemu dane z Workday. Q-Solutions Workday Integration jest narzędziem wspierającym integrację systemu Workday z SAP bazującym na standardzie wymiany danych PECI.

workday co to jest

Nowa rzeczywistość związana z pracą zdalną i hybrydową niesie dla firm i działów HR wiele wyzwań, a Digital Transformation wydaje się również w tym obszarze nowym tematem. Na przykładzie rozwiązań proponowanych przez Workday HCM – wdrażanych przez Deloitte – jesteśmy w stanie, zależnie od stopnia zaawansowania, zaproponować zmianę. Zmiana ta może mieć nie tylko efekt w standaryzacji i optymalizacji procesów HR w chmurze, dzięki czemu będą one bardziej klarowne i szybsze, lecz także sprawi, że nie będą potrzebowały takiego kontaktu czy wymogu pracy z biura.

Teraz rozważać proces jeszcze raz, ale tym razem dzień pracy jest 12 godzinami. Spodziewamy się, że dostać wiadomość od ciebie w ciągu 5 dni pracy. Spółka musi dostarczać te informacje, na piśmie, w ciągu pięciu dni pracy. Zdejmowanie czegoś wymagało dwóch godzin pod koniec każdego dnia pracy. Zrobimy, ile w nasz mocy wrócić do ciebie w ciągu dwóch dni pracy.

To nie tylko oferta wdrożenia systemu, lecz pełnej, wszechstronnej obsługi, dopasowanej do potrzeb klientów zainteresowanych transformacją biznesową z wykorzystaniem chmury. Pomagamy klientom w kształtowaniu przyszłości pracy i rozwijaniu nowych możliwości zarządzania talentami oraz zasobami finansowymi w oparciu o technologie cyfrowe. Upowszechnienie się hybrydowego modelu pracy, a zwłaszcza wzrost odsetka personelu pracującego zdalnie, wymusza na przedsiębiorcach wdrożenie rozwiązań, które pozwalają na sprawne zarządzanie rozproszonym zespołem, także od strony kadrowej. Stąd wzrost popularności portali pracowniczych, dzięki którym pracownicy mają dostęp do swoich kont – teczek kadrowych – o dowolnej porze i z dowolnego miejsca na świecie. Workday pozwala na współpracę ze Slack i Teams, czołowymi komunikatorami używanymi przez klientów i głównymi narzędziami komunikacji w pracy zdalnej i hybrydowej. Za pośrednictwem tych komunikatorów pracownicy również mogą korzystać z Workday, aby np.

Jakie strategie wykorzystania chmury mają duże firmy i organizacje w Polsce

Najnowsze narzędzie Quercus z rodziny autorskich rozwiązań Q-Solutions przeznaczone jest dla firm, które posiadają jeden z systemów Workday lub SAP i planują wdrożyć drugi, co wymaga uruchomienia integracji pomiędzy nimi. Co istotne – jako że rozwiązanie Workday dostępne jest w modelu cloud computing – dostęp do niego dla przełożonego, specjalisty HR czy pracownika może być możliwy nie tylko z komputera stacjonarnego, lecz także laptopa, telefonu komórkowego czy tabletu. Przykładowo, pracownik pracując zdalnie, może złożyć wniosek o urlop, a przełożony w innej lokalizacji i strefie czasowej może go zaakceptować w tym samym momencie. Dzień pracy mógł objąć 10 do 16 godzin przez sześć dób tydzień. Ludzie, którzy spędzili życia w pracy potrzebowali zastępcy na dzień roboczy.

DTTL oraz każda z firm członkowskich stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Firma DTTL (zwana również „Deloitte Global”) nie świadczy usług dla klientów. Dokładny opis DTTL oraz firm członkowskich można znaleźć na stronie /pl/onas. I, naprawdę, nie omieszkałem słyszeć w ciągu dziesięciu dni pracy. Podczas dnia pracy on nie każe dużo szansy przeczytać papier, pozwalać w pojedynkę oglądać telewizję.

workday, working day

Choć w wielu przypadkach pandemia zweryfikowała strategie biznesowe, znakomita większość stereotypów już dawno temu powinna była odejść do lamusa. Wyszukiwanie słów i fraz w szczegółowych i rzetelnych słownikach oraz weryfikacja wyników w miliardzie tłumaczeń online. “To jest właśnie tak dziś był dniem pracy, chociaż mieliśmy grę wczoraj wieczorem.” Dzień pracy jest 8 godzinami chyba że szczególne przypadki przez prawo.

Może też pomóc w zwiększonej efektywności i dostosowaniu do pracy zdalnej i hybrydowej. Dzieje się tak poprzez zautomatyzowane funkcjonalności, bazujące na algorytmach sztucznej inteligencji, dostęp do rozwiązań z wielu urządzeń mobilnych i różnych komunikatorów. Zmiana ta pozwoli zarówno na zarządzanie doświadczeniami pracowników i wiedzę o punktach zapalnych, jak i reagowanie na nie.

Od czasu rozpoczęcia się pandemii COVID-19, wiele firm zdało sobie sprawę, że o ich szansach na przetrwanie będzie w głównej mierze decydowała digitalizacja. Ze względu na pracę zdalną czy modele pracy hybrydowej, konieczna jest ona również w obszarze zasobów ludzkich (Human Resources), gdzie procesy związane z kwestiami pracowniczymi zostaną niebawem w pełni zautomatyzowane i zoptymalizowane. Co więcej, dostęp do danych pracowniczych będzie umożliwiony w każdym miejscu, czasie i z różnych urządzeń mobilnych. Tego typu usprawnienia proponuje rozwiązanie chmurowe Workday HCM.Andrey
Andrey Malahov

Andrey Malahov jest odnoszącym sukcesy brokerem. Jest tutaj, aby podzielić się z tobą swoim doświadczeniem. Przeczytaj uważnie i zacznij handlować. Pytania można zadawać mailowo: [email protected] lub telefonicznie: 202-555-0140


Leave a Reply

Your email address will not be published.