wolumen sprzedaży co to jest: Wolumen słownik finansowy FinDict, Wolumen definicja

 

wolumen sprzedaży co to jest

Wskaźniki, które liczą ilość ticków lub zmian ceny w danym okresie są również znane jako wskaźniki wolumenu tickowego i są często używane w tradingu na rynku Forex. Wynika to między innymi z faktu, że na rynku walutowym jest wiele jednoczesnych miejsc obrotu i w czasie rzeczywistym zagregowane dane nie są dostępne. Wolumen jest miarą wielkości handlu i tym samym jedną z najważniejszych informacji dla inwestora, jakie może uzyskać od rynku. W uproszczeniu można stwierdzić, że wolumen to wielkość pozycji handlowej. Małe wolumeny charakterystyczne wszak będą dla mniejszych inwestorów indywidualnych, wielkie wolumeny będą już raczej domeną funduszy inwestycyjnych.

Mając wyliczoną wartość sprzedaży sprawdzamy jaki wzrost wolumenu jest konieczny, by nie pogorszył się zysk netto. Fałszywym wybiciom w fazie akumulacji najczęściej towarzyszy niski obrót. Gdy presja sprzedających się kończy, kurs zaczyna zwyżkować, a obroty znów rosną (gdyż smart money dalej stoją po stronie popytu) i wybijane jest górne ograniczenie trendu bocznego. Wyckoff również wyróżnił w trendach wzrostowych retesty wcześniejszych oporów, które po sforsowaniu zamieniają się we wsparcia.

Zgodnie z hiszpańskim przysłowiem „pieniędzy i miłości nie można ukryć”, napływającego kapitału na rynkach regulowanych nie sposób nie okazać. To właśnie wolumen zdradza, kiedy profesjonalni inwestorzy o ogromnych portfelach kupują i sprzedają walory. Mimo, iż istnieją sposoby manipulacji procesem zakupu i sprzedaży tak, aby ukryć prawdziwe zamiary dużego kapitału, wnikliwy obserwator jest w stanie je przejrzeć właśnie dzięki zmianom na wolumenie. Inwestorzy mogą również skupić się na liczbie zmian ceny, zamiast na liczbie jednostek, jako substytutu wolumenu. Dzieje się tak dlatego, że często zmieniające się ceny oznaczają wyższy wolumen obrotu.

Wolumen – jeden z najważniejszych sygnałów – co to jest?

Taka „panika kupna” może być też spowodowana pokrywaniem pozycji krótkich na rynkach terminowych. WIG20 jest coraz bliżej przetestowania kolejnego okrągłego poziomu notowań. Fundusze VC liczą, że zapaść w branży finansowania młodych, innowacyjnych spółek jest już za nimi.

  • Najczęściej wolumen przedstawiany jest w formie histogramu w postaci pionowych słupków w dolnej części wykresu.
  • Aktywny menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu działami sprzedaży.
  • Ustalanie ceny produktu na podstawie kosztów wytworzenia, wymaganej marży czy oferty wartości zwykle nie jest najbardziej efektywne.
  • Potencjalna szansa na zdobycie rynku przez polskiego elektryka może się zdezaktualizować, a gdy auto trafi do sprzedaży, nie znajdzie popytu – ocenia NIK.
  • Po ustanowieniu nowego dołka (na wysokim wolumenie) pojawia się odbicie, a następnie cena przechodzi w trend boczny.
  • W praktyce oznacza to często większe zainteresowanie danym instrumentem.

Potrzebne są nam tylko dwie zmienne – przychody ze sprzedaży i koszty produkcji sprzedanej (CoGS, ang. Cost of Goods Sold). Ignorujemy całkowicie pozostałe koszty, przyjmując założenie, że wszystkie koszty okresu są kosztami względnie stałymi. Wolumen to jeden z najważniejszych (jeśli nie najważniejszy) wskaźników, jakie oferuje analiza techniczna. Jego prawidłowe wykorzystanie pozwala na śledzenie ruchów tzw.

Charakterystyka par walutowych

Im świeższa jest podaż (czyli mniej oddalona w czasie), tym większe jest jej znaczenie i może łatwo zdusić wzrosty. Dlatego okresy akumulacji muszą mieć odpowiednią długość, by trzymający na stratach pozycje inwestorzy w końcu skapitulowali i nie stanowili przeszkody dla nowego trendu wzrostowego. Według Stana Weinsteina dopiero przeszło 10-letnie opory tracą całkowicie na znaczeniu, co może wynikać z prostego faktu, iż większość inwestorów nie trzyma tak długo pozycji. Dla rynków terminowych, gdzie utrzymanie pozycji wymaga ich rolowania, oczywiście okres zanikania siły oporów powinien być znacznie krótszy, maksymalnie kilkuletni.

wolumen sprzedaży co to jest

Po trwającym od połowy 2016 roku trendzie wzrostowym sygnały sprzedaży pojawiły się w sierpniu 2017 roku. Towarzyszyły im dość wysokie obroty (choć i tak mniejsze od tych w czasie trendu wzrostowego). Była typowym podejściem do „poziomu lodu”, którym stał się opór na 15 zł (a wcześniej to było silne wsparcie). Kurs jeszcze raz testował ten opór odpadając świecą z mocnym podażowym knotem z styczniu 2018 r.

O ile wolumen określa wielkość handlu, o tyle obroty handlowe określają wartość handlu. Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w korekcie spadkowej wcześniejszych wzrostów. Jeśli świeca spadkowa jest silna i na wyższym lub nawet niewiele niższym wolumenie niż te wzrostowe, oznacza to, że kapitał, który kupował w korekcie szybko realizuje zysk.

Wolumen w fazach dystrybucji i akumulacji

Wysokość słupka odzwierciedla wielkość wolumenu, czyli im wyższy słupek tym większe obroty. Wedle powiedzenia „płacą Ci zgodnie z ceną, a nie wolumenem”, według niektórych ekspertów obroty nie są istotne. Analiza wolumenu pozwala jednak zrozumieć źródło zmiany ceny oraz odnaleźć miejsca, gdzie do gry włącza się duży kapitał.

Udane wybicie lub obrona ważnych poziomów cenowych może być katalizatorem dla dalszych ruchów cenowych. Wolumen na wykresach pokazuje liczbę papierów wartościowych lub kontraktów będących przedmiotem obrotu w określonym czasie, na przykład w ciągu godziny lub dnia. Następnie obniżamy przychody o proponowaną redukcję ceny (krok 2), pozostawiając CoGS na tym samym poziomie. Wyliczamy nową nadwyżkę cenową (zysk brutto ze sprzedaży) i nową marżę. Końcówka 2016 roku, fatalne nastroje rynkowe kontrastują z silnym wzrostem kursu i obrotów na przestrzeni jednego tygodnia.

Zbyt szybkie zwiększenie temperatury (tempa spadków) spowodowałoby ucieczkę żywych płazów (wysoki wolumen). Powolny wzrost temperatury (małe spadki) powoduje ich ugotowanie żywcem (niskie wolumeny na długotrwałych spadkach). Interesującym faktem dotyczącym wolumenu jest łatwość znalezienia punktów zwrotnych, w których wielu inwestorów weszło w pozycję, które obecnie najprawdopodobniej są pozycjami stratnymi. Wysokie wolumeny, które pojawiły się w/w miejscach dodatkowo wzmacniają ich działanie. Oznaczają spore pokłady podaży ze strony inwestorów trzymających akcje i chętnych do wyjścia „na zero”, gdy kurs dociera w okolice ceny zakupu.

Obroty znacząco spadły, bo chętnych do szybkiej realizacji zysków było niewielu. Gdy tylko skończyli się chętni do oddawania akcji, popyt znów przystąpił do ataku i obroty wzrosły powodując jednocześnie silny ruch ceny w górę. Jednym z najczęściej stosowanych wskaźników do oceny wolumenu jest wskaźnik OBV (on balance volume), który porównuje ruch ceny z zachowaniem wolumenu w pewnych okresach.

Wielki Kurs Tradingu i Analizy Technicznej z Łukaszem Fijołkiem

A to własnie one przez rozmiar zajmowanych pozycji kształtują rynek. Wolumen jest też cennym źródłem sygnałów ostrzegawczych o kończącym się ruchu oraz jego perspektywach na rozwinięcie. Pozwala na filtrację fałszywych sygnałów oraz odnalezienie miejsc, gdzie podaż może sprawić problemy posiadaczom długich pozycji. Załóżmy, że jesteś zainteresowany zajęciem pozycji długiej (kupno) na spółce ABC i zauważyłeś, że cena akcji rośnie.

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych.

Dzieje się tak dlatego, że gdy ruchowi ceny towarzyszy proporcjonalny wzrost wolumenu, taki ruch kursu jest uważany za ważniejszy, bardziej wiarygodny. Inaczej niż gdy z ruchem ceny nie jest powiązany wzrost aktywności transakcyjnej. Wolumen (obroty) reprezentuje aktywność inwestorów w określonej ramie czasowej (timeframe). Każda jednostka wolumenu odzwierciedla działanie kupujących i sprzedających. Najczęściej wolumen przedstawiany jest w formie histogramu w postaci pionowych słupków w dolnej części wykresu.

Kiedy OBV nie tworzy już nowych maksimów, w przeciwieństwie do akcji cenowej instrumentu, wskazuje to na zbliżającą się zmianę trendu. Traderzy mogą wykorzystywać taką dywergencję jako wczesny sygnał ostrzegawczy o potencjalnym zbliżającym się odwróceniu trendu. W wyniku analizy wolumenu wraz z akcją cenową decydujesz, że ruch cenowy nie jest poparty wystarczającym wolumenem obrotu i dlatego nie decydujesz się otwierać pozycji. Kiedy ceny przebijają ważne poziomy techniczne na wykresie, aktywność prawdopodobnie wzrasta.

Obu podbitkom towarzyszyły niskie wolumeny, co świadczy o braku zainteresowania walorem ze strony „mocnych rąk”. Wyckoff zaobserwował, że pod koniec trendu spadkowego często pojawiają się bardzo duże obroty. Oznacza to wejście nowych inwestorów, prawdopodobnie dla których wycena waloru jest wystarczająco atrakcyjna, aby rozpocząć inwestycję. W czasie Selling Climax nastawienie do akcji jest skrajnie złe, a wszystkie wskaźniki dają jasne sygnały spadkowe. Po ustanowieniu nowego dołka (na wysokim wolumenie) pojawia się odbicie, a następnie cena przechodzi w trend boczny.

W okresie konsolidacji „mocne ręce” stopniowo wyprzedają swoje walory, a popyt ze strony drobnych inwestorów wysycha. To sprawia, że nie ma komu windować notowań, a wolumen spada. Kurs akcji „pod własnym ciężarem” zaczyna opadać i łamać istotne wsparcia (w szczególności dolne ograniczenie konsolidacji). Brak reakcji „słabych rąk” najczęściej wynika, albo z oceny „wciąż jestem na plusie”, albo nadziei na odbicie i powrót do wzrostów. Plastyczną analogią dla dystrybucji papierów i opadania kursu pod własnym ciężarem na niskich obrotach jest proces gotowania żab.

Również w tym przypadku wolumen może podpowiedzieć, jak będzie wyglądał dalszy charakter ruchu cenowego. Byki dwukrotnie przejmowały kontrolę nad kursem akcji producenta gier. Na powyższym wykresie doskonale widać, jak rosnący wolumen napędzał silne wzrosty. Tam, gdzie wchodził duży kapitał na wzrostach, kurs już nie wracał przez dłuższy czas. Próbujemy znaleźć konieczny wzrost wolumenu sprzedaży przy redukcji ceny o 10%.Andrey
Andrey Malahov

Andrey Malahov jest odnoszącym sukcesy brokerem. Jest tutaj, aby podzielić się z tobą swoim doświadczeniem. Przeczytaj uważnie i zacznij handlować. Pytania można zadawać mailowo: [email protected] lub telefonicznie: 202-555-0140


Leave a Reply

Your email address will not be published.