Globalna alokacja aktywów

Globalna alokacja aktywów

Przegląd globalnej alokacji aktywów: Badanie najlepszych na świecie strategii alokacji aktywów

autorstwa MEB FABER

Opis

Zaczyna się od krótkiej, ale szczegółowej historii chronologicznych wyników znanych aktywów, takich jak obligacje, gotówka i akcje. Bierze pod uwagę wpływ inflacji na pieniądze. Autor następnie analizuje, w jaki sposób dywersyfikacja aktywów może zmniejszyć intensywne wypłaty ryzykownych aktywów. 

Z przeglądu zapasów Faber przechodzi do zbadania historycznych wyników trzynastu aktywów poprzez obliczenie zysków od 1973 roku. Te portfele obejmują portfolio Endowment i nie tylko. 

Podobnie jak inne książki Meb Faber, ten zawiera świetną treść ze szczegółowym badaniem i analizą różnych zasobów. Czytelnicy mogą na pewno uzyskać wgląd z pisania Faber, zwłaszcza jeśli chodzi o analizę stopy zwrotów znanych akcji. Podobnie jak jego inne książki, ten jest pełen wglądu w branży handlowej. Niektóre z tych spostrzeżeń zawierają trochę porad, aby nie trzymać gotówki na dłuższą metę, która jest poświęcona dyskusji jednego rozdziału. Książka zawiera wiele krytycznych porad na temat handlu i różnych aktywów, co jest wystarczająco cenne na sobie. 

O autorze

MEB FABER jest dyrektorem inwestycyjnym i współzałożycielem Cambria Investment Management. Jest zarządzający funduszami ETF Cambria, prywatnymi funduszami inwestycyjnymi i oddzielnymi rachunkami. Jest autorem trzech książek, w tym Yield Akcjonariusza. Jest prelegentem i pisarzem, który koncentruje się na strategiach inwestycyjnych. Był opisywany w wielu publikacjach, w tym The New York Times i The New Yorker. Ukończył University of Virginia z dwoma stopniami, Inżynieria i Biologia. 

Spis treści

WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 1: HISTORIA AKCJI, OBLIGACJI I RACHUNKÓW

ROZDZIAŁ 2: PORTFEL WSKAŹNIKÓW

ROZDZIAŁ 3: ELEMENTY KONSTRUKCYJNE KLASY AKTYWÓW

ROZDZIAŁ 4: PORTFELE PARTII RYZYKA I WSZYSTKICH PÓR ROKU

ROZDZIAŁ 5: STAŁE PORTFOLIO

ROZDZIAŁ 6: GLOBALNY PORTFEL RYNKU

ROZDZIAŁ 7: PORTFOLIO ROBA ARNOTTA

ROZDZIAŁ 8: PORTFOLIO MARC FABER

ROZDZIAŁ 9: PORTFOLIO WYPOSAŻENIA: SWENSEN, EL-ERIAN I BLUSZCZ

ROZDZIAŁ 10: PORTFEL ALOKACJI AKTYWÓW WARRENA BUFFETTA

ROZDZIAŁ 11: PORÓWNANIE STRATEGII

ROZDZIAŁ 12: WDROŻENIE (ETF, OPŁATY, PODATKI, DORADCY)

ROZDZIAŁ 13: STRESZCZENIE

ZAŁĄCZNIK A: CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

ZAŁĄCZNIK B: PORTFOLIO TOBIAS

ZAŁĄCZNIK C: PORTFEL TALMUDÓW

DODATEK D: PORTFOLIO 7TWELVE

DODATEK E: PORTFOLIO WILLIAMA BERNSTEINA

DODATEK F: PORTFOLIO LARRY'EGO SWEDROE