Mała książka, która wciąż bije rynek

Mała książka, która wciąż bije rynek

 

Przegląd Little Book, że nadal bije na rynku

autorstwa JOEL GREENBLATT

Opis

W 2005 roku Joel Greenblatt przedstawił książkę, która obejmuje inteligentne strategie inwestycyjne i metodologie, jak pokonać rynki. Nawet do tej daty, The Little Book, że Beats the Market pozostaje jednym z najważniejszych wkładów do literatury finansowej. Ta książka proponuje, że inwestorzy mogą przechytrzyć i całkowicie pokonać ramy finansowe poprzez proste akty stosowania formuły, która identyfikuje rentownych firm w niedrogiej wartości. 

Z ostatnich wydarzeń i rewizji, ta książka nadal niesie ciężar swojej obietnicy, ponieważ dostarcza bardziej intensywne wyniki badań z oryginalnej kopii. Obecnie obejmuje dane liczbowe i ocenę kryzysów finansowych i wyników modelowych do końca 2009 r. Jak ta książka udowadnia swoją tezę, to dalsze badania czynników, które często prowadzą do udanych inwestycji i jak trwałe i oparte na badaniach formuła sprawia, że firma inwestycji automatyczne. 

Mimo, że wydaje się być techniczne, dyskusje i lekcje zostały przeprowadzone przy użyciu matematyki elementarnej, proste dostawy i humorystyczny ton. Autor wprowadził techniki do asa rynku i zaawansowanych menedżerów, a jednocześnie podkreślając trwały efekt formuły, niezależnie od tego, ile osób z niej korzysta. 

Formuła jest prosta, nie myślenia dla najbardziej zaawansowanych inwestorów, ale znając istotę i znaczenie to jest prawdziwym kluczem do bogactwa i sukcesu. Ta książka nie zawiera rozwiązań, które mogą stać się przestarzałe w przyszłości. Zamiast tego, sprawia, że sprawdzone strategii, które elastycznie odwołuje się do różnych sytuacji rynkowych, czy dobre lub złe.

O autorze

Joel Greenblatt założył Gotham Capital, do którego działa również jako partner zarządzający firmy. Obecnie pracuje jako profesor w Columbia Business School. Przed swoim obecnym delegowaniem pracował jako prezes zarządu w fortune 500. Jest również jedną z osób, które założyły stronę internetową Value Investors Club.  

Spis treści

Strona tytułowa

Strona dotycząca praw autorskich

Poświęcenie 

Podziękowania

Przedmowa

Wprowadzenie 

Wprowadzenie do oryginalnej wersji

 • Rozdział pierwszy
 • Rozdział drugi
 • Rozdział trzeci
 • Rozdział czwarty
 • Rozdział piąty 
 • Rozdział szósty
 • Rozdział siódmy 
 • Rozdział ósmy
 • Rozdział dziewiąty
 • Rozdział 10 
 • Rozdział 18 
 • Rozdział dwunasty
 • Rozdział Trzynasty 

Instrukcje

Posłów do edycji 2010

Dodatku