Inwestor oparty na badaniach

Inwestor oparty na badaniach

Przegląd badań-driven investor: Jak korzystać z informacji, danych i analizy dla sukcesu inwestycyjnego

autorstwa TIMOTHY HAYES

Opis

To, co utrudnia inwestorom osiąganie najkorzystniejszych wyników, to skomplikowany i bardzo zmienny charakter rynków finansowych. Aby zminimalizować opodatkowania i często trudne zadania, że każdy inwestor doświadczenie podczas inwestowania, Research Driven Investor został napisany. Realizacja celu ogniskowego, to wprost stanowi serię dyskusji koncentruje się na ramach inwestycyjnych i strategii. Modele te są produktami intensywnych badań i stu lat statystyk danych giełdowych zebranych i badanych intelektualnie w Ned Davis Research. Dlatego każdy model ma gwarancję trwałego efektu i oczekuje się, że zapewni optymalne, dokładne i zwycięskie rozwiązania, które ujawnią najbardziej opłacalne punkty kupna i sprzedaży. Co więcej, każdy model ma pomóc inwestorom osiągnąć najkorzystniejsze wyniki. 

Wyjaśnione wewnątrz są niezbędne procesy inwestycyjne, w tym opracowanie precyzyjnej perspektywy rynku akcji i opracowanie elastycznej strategii inwestycyjnej, która zaspokaja cele inwestora. Poza tym, ten przewodnik umożliwia podejście, które skutecznie pokaże inwestorom, jak dokładnie określić odwrócenie rynku, jak przeprowadzić alokację funduszy i właściwie analizować utrzymujące się trendy rynkowe.

O autorze

Timothy Hayes kieruje światowym działem kapitałowym w Ned Davis Research. Jego funkcje w ramach wyżej wymienionej firmy badawczej finansowej obejmują pisanie tygodnika Stock Selection Focus, International Focus i kilku czasopism doradczych na rynku. Zazwyczaj łaski różnych forach medialnych na CNBC i MONEYLINE CNN. Jest laureatem nagrody Charles H. Dow Award za rewolucyjne i akademickie badania w zakresie analizy technicznej. 

Spis treści 

Podziękowania 

Wprowadzenie 

CZĘŚĆ PIERWSZA: OPTYMALNA STRATEGIA DLA ZYSKÓW Z RYNKU AKCJI

 • Rozdział 1: Myślenie big-top-down podejście
 • Rozdział 2: Gromadzenie informacji i rozpoczynanie pracy

CZĘŚĆ DRUGA: OPRACOWANIE POGLĄDU NA KIERUNEK, W KTÓRYM ZMIERZA RYNEK

 • Rozdział 3: Jak wskaźniki giełdowe mogą ci pomóc
 • Rozdział 4: Opracowanie wskaźników
 • Rozdział 5: Wskaźniki uwzględniające trendy
 • Rozdział 6: Wycena i długoterminowe nastroje
 • Rozdział 7: Nastroje krótkoterminowe
 • Rozdział 8: Wskaźniki monetarne i gospodarcze

CZĘŚĆ TRZECIA: CO ZROBIĆ Z WIDOKIEM NA RYNEK

 • Rozdział 9: Maksymalizacja zwrotów dzięki efektywnej alokacji aktywów
 • Rozdział 10: Przesiewowe w celu zwiększenia kupna i sprzedaży decyzji
 • Rozdział 11: Obecne wnioski, długofalowe implikacje

Indeks