what-is-forex-trading

Biznes venture capital: Spostrzeżenia wiodących praktyków na temat sztuki pozyskiwania funduszu, strukturyzowania transakcji, tworzenia wartości i strategii wyjścia przez Mahendra Ramsinghani

 

Opis

To drugie wydanie Mahendra Ramsinghani w "The Business of Venture Capital: Insights from Leading Practitioners on the Art of Raising a Fund, Deal Structuring, Value Creation, and Exit Strategies" jest uważane za jednorazowe odniesienie dla inwestorów kapitału podwyższonego ryzyka. Oprócz dostarczania informacji technicznych na najbardziej zrozumiałym poziomie niż większość książek, które zajmują się tym samym przedmiotem, "The Business of Venture Capital" zagłębia się w jego historię, wydając fascynujące historie i fragmenty, które zwiększyłyby wiedzę czytelników na ten temat. Must-have dla każdego w kapitalizmie venture lub aspirujących przedsiębiorców. 

Biznes venture capital: Spostrzeżenia wiodących praktyków na temat sztuki pozyskiwania funduszu, strukturyzowania transakcji, tworzenia wartości i strategii wyjścia przez Mahendra Ramsinghani

O autorze

Mahendra Ramsinghani jest założycielem Secure Octane – funduszu nasion cyberbezpieczeństwa z siedzibą w rejonie zatoki San Francisco. Wcześniej pracował jako dyrektor w Venture Capital Initiatives for Michigan Economic Development Corporation (MEDC) Mahendra prowadził ustawodawstwo dla dwóch programów Fund-of-Fund, które wdrażają 200 milionów dolarów w funduszach VC, Michigan. Jest również współautorem "Startup Boards".

Mahendra's posiada tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii elektronicznej i MBA z tytułem magistra w Marketing & Finance.

Spis treści

 • Przedmowa
 • Przedmowa
 • Potwierdzenia

CZĘŚĆ PIERWSZA: Podnoszenie funduszu venture

 • Rozdział 1: Podstawy
 • Rozdział 2: Wsiadanie
 • Rozdział 3: Budowanie kariery jako kapitalista venture
 • Rozdział 4: Wszechświat komandytariuszy
 • Rozdział 5: Jak komandytariusze prowadzą fundusz należny
 • Rozdział 6: Definiowanie strategii inwestycyjnej funduszu
 • Rozdział 7: Jak inwestorzy instytucjonalni oceniają zarządzających funduszami
 • Rozdział 8: Wielkość funduszu i budowa portfela
 • Rozdział 9: Analiza wydajności
 • Rozdział 10: Emerging Managers: Obietnica przyszłości
 • Rozdział 11: Firma venture capital, operacje i kultura
 • Rozdział 12: Proces pozyskiwania funduszy
 • Rozdział 13: Warunki inwestycji: Umowa spółki komandytowej
 • Rozdział 14: Rola agentów pośrednictwa pracy w pozyskiwaniu funduszy

CZĘŚĆ DRUGA: Dokonywanie inwestycji

 • Rozdział 15: Pozyskiwanie możliwości inwestycyjnych
 • Rozdział 16: Sztuka prowadzenia należytej staranności
 • Rozdział 17: Staranność zespołu zarządzającego
 • Rozdział 18: Staranność poza zarządzaniem
 • Rozdział 19: Strukturyzacja transakcji inwestycyjnych
 • Rozdział 20: Służba w zarządzie
 • Rozdział 21: Kultura, skład i orientacja planszy
 • Rozdział 22: Tworzenie i ocena wartości zarządu
 • Rozdział 23: Wyzwania w sali konferencyjnej
 • Rozdział 24: Strategie wyjścia
 • Rozdział 25: Przejęcia: Podstawowa droga do wyjścia
 • Rozdział 26: Pierwsza oferta publiczna
 • Rozdział 27: Psychologia ludzka
 • Posłowie
 • O autorze
 • Informacje o witrynie sieci Web pomocnika
 • Indeks