Exchange Traded Fund – Co to jest i jak je wykorzystywać?

Exchange Traded Fund – Co to jest i jak je wykorzystywać?

Zmienne i całkowicie względne, zabezpieczenie jest wartością niezwykle cenną na rynku finansowym. Wyznacza wartość własnych udziałów danej osoby w firmie publicznie nimi handlującej, jest łącznikiem kredytowym w kontaktach z rządem czy prywatną instytucją w przypadku obligacji, lub opcją zapewniającą prawa autorskie. Jednym z rodzajów takiego zabezpieczenia jest Exchange Traded Fund czy prościej ETF. 

Exchange Traded Fund – Co to jest i jak je wykorzystywać?

Czym jest ETF?

ETF to klasyfikacja bezpieczeństwa stworzona na podstawie wielu różnych typów zabezpieczeń. Do tej grupy należą też obligacje i zobowiązania. Zabezpieczenie to może zostać wykorzystane przy inwestowaniu w wiele różnych typów kapitału, lecz zwracaj uwagę na jego elementy składowe.

ETF i tradycyjne fundusze ubezpieczeniowemają wiele cech wspólnych. Największą różnicą jest prawdopodobnie fakt, że udział ETF polega na wymianie i handlu, tak jak tradycyjne obligacje, przy czym za jego pomocą można obserwować wiele różnych typów kapitałów, a nie tylko jeden.

Oznacza to, że ETF może chronić setki a nawet i tysiące inwestycji w kapitał z różnych branż. Oczywiście, można także korzystać z niego w przypadku jednej, pojedyńczej inwestycji.

Istnieje wiele klasyfikacji ETF:

  1.  ETF obligacje – zobowiązania rządowe, samorządowe bądź korporacyjne..
  2. ETF towarowe – mamy tu na myśli inwestycje w takie towary jak ropa czy złoto.
  3. Walutowe ETF– inwestycja w zagraniczne waluty, np. Euro czy Dolara Kanadyjskiego
  4. Przemysłowe ETF – bada konkretny typ przedsiębiorstw, np. W sektorze bankowym, finansowym czy paliwowym
  5. odwrotne ETFs – pozwalają na pozyskanie zysku z niedoboru towarów, zmniejszając ich podaż Polega to na sprzedaniu towaru, czekaniu na spadek ceny i ponownym jego wykupieniu
Exchange Traded Fund – Co to jest i jak je wykorzystywać?

Jak wykorzystywać ETF

Będąc zupełną nowością w handlu ETFs wykorzystują zarówno najlepsze elementy indeksowanych funduszy oszczędnościowych jak i zmienności papierów wartościowych. Mają szerokie zastosowanie, są tanie i opłacalne nawet biorąc pod uwagę podatki.

Istnieje kilka sposobów, w które można odpowiednio wykorzystać ETF.:

  1. Handel aktywny

Mówiąc w skrócie, ETF to doskonały sposób na wprowadzenie bądź wyprowadzenie funduszy z obrębu rynkowego danego przedsiębiorstwa.

  1. Index Investing

ETF mogą być wykorzystywane jako instrument inwestycyjny w handlu na rynku o szerokim indeksie. Biorąc pod uwagę na przykłąd rynek akcji, istnieje wiele ETF odzwierdziedlających warunki panujące na rynku, na przykład Nasdaq 100 czy S&P 500.

  1. Długoterminowe zarządzanie portfolio

Dzięki ETFmożesz zdecydować się na aktywną strategię zarządzania. ETF może być także wykorzystane przez inwestora do aktywnego dysponowania posiadanych  dóbr.

  1. Wrap Investing

Jeśli inwestorzy szukają inwestycji opartych na płatnościach, to im też ETFs  może okazać się bardzo pomocny. 

Exchange Traded Fund – Co to jest i jak je wykorzystywać?

Podsumowanie

A zatem jak widać, oczywistym jest że ETF jest opcją bardzo korzystną z racji swojego niskiego kosztu i opłacalności nawet po opodatkowaniu. Mogą je zrozumieć nawet mało doświadczeni inwestorzy.