Lekcje w zakresie finansów korporacyjnych: podejście do studiów przypadku w zakresie narzędzi finansowych, polityki finansowej i wyceny

Lekcje w zakresie finansów korporacyjnych: podejście do studiów przypadku w zakresie narzędzi finansowych, polityki finansowej i wyceny

 
Lekcje w zakresie finansów korporacyjnych: podejście do studiów przypadku w zakresie narzędzi finansowych, polityki finansowej i wyceny

Opis

Lekcje w corporate finance jest każdy przewodnik dla początkujących do kompleksowych praktyk i zasad w dziedzinie finansów korporacyjnych. Jego złożone pytania są uzupełnieniem badań jakościowych i ilościowych wypełnionych interaktywnymi zapytaniami i narracją skoncentrowaną na odpowiedziach. Podane przypadki są pomocne spostrzeżenia na temat rzeczywistych praktyk wykonywanych dla pojęć finansowych. Lekcje dotyczące analizy wskaźników i pro forma, decyzji w zakresie inwestycji i polityki finansowej, wyceny i przepływów pieniężnych, teorii struktury kapitałowej i innych złożonych obszarów finansów są skrupulatnie omawiane i przedstawiane od osłony do pokrycia. Dzięki rygorystycznym szczegółom zintegrowanym z każdym rozdziałem, czytelnicy otrzymują wyczerpujące lekcje na temat:

 • Zarządzanie przepływami pieniężnymi
 • Wybór najlepszej inwestycji
 • Pięć ważnych procesów wyceny i innych powiązanych metodologii
 • Wykonanie wykupu dźwigni
 • Finansowanie prywatnych akcji
 • Fuzje i przejęcia
 • Stosowanie podstawowych instrumentów finansowych, strategii i wytycznych

INFORMACJE O AUTORZE

Lekcje w corporate finance jest napisany przez Lawrence A. Weiss, ceniony profesor rachunkowości międzynarodowej w Fletcher School of Law and Diplomacy na Tufts University. Jego specjalizacja koncentruje się na podstawowym i zaawansowanym zarządzaniu finansami oraz rachunkowości zarządskiej. Był profesorem Uniwersytetu Georgetown, IMD, INSEAD, HEC Lozanna i McGill University. Oprócz tego został uznany za nauczyciela roku podczas pracy w MIT i kolejno workach Profesor Roku nagrodę w Tulane, Fletcher i INSEAD.

SPIS TREŚCI 

 • Rozdział 1 – Wprowadzenie

CZĘŚĆ 1 – Kondycja finansowa firmy i zarządzanie przepływami pieniężnymi

 • Rozdział 2 – Określenie kondycji finansowej firmy 
 • Rozdział 3 – Prognozy Pro Forma
 • Rozdział 4 – Wpływ sezonowości finansowania firmy

CZĘŚĆ 2 – Finansowanie przedsiębiorstw i polityka finansowa

 • Rozdział 5 – Dlaczego finansowanie ma znaczenie
 • Rozdział 6 – Wprowadzenie do teorii struktury kapitałowej
 • Rozdział 7 – Decyzje w sprawie struktury kapitałowej
 • Rozdział 8 – Decyzje inwestycyjne
 • Rozdział 9 Decyzje dotyczące polityki finansowej
 • Rozdział 10 – Wpływ strategii operacyjnej na politykę finansową przedsiębiorstw
 • Rozdział 11 – Dywidendy i odkup akcji
 • Rozdział 12 – Kontynuacja teorii struktury kapitałowej
 • Rozdział 13 – Restrukturyzacja i upadłość: Kiedy coś pójdzie nie tak

CZĘŚĆ 3 – Inwestycje i wycena

 • Rozdział 14– Wartość pieniądza w czasie: dyskontowanie i wartości bieżące netto
 • Rozdział 15 – Wycena i przepływy pieniężne
 • Rozdział 16 – Wycena
 • Rozdział 17 – Niuanse wyceny
 • Rozdział 18 – Wykupy lewarowane i finansowanie private equity 
 • Rozdział 19 – Fuzje i przejęcia: Kwestie strategiczne
 • Rozdział 20: Wycena nabycia: Wolne przepływy pieniężne do firmy
 • Rozdział 21 – Zrozumienie wolnych przepływów pieniężnych
 • Rozdział 22 – Fuzje i przejęcia: Realizacja
 • Rozdział 23 – Przegląd 

Słownik pojęć 

Indeks