Myślenie, szybkie i powolne

Myślenie, szybkie i powolne

 

Weryfikacja myślenia, szybko i wolno

autorstwa DANIEL KAHNEMAN

Opis

Autor jednego z Bestseller New York Time, Daniel Kahneman, "Thinking, Fast and Slow" bez wysiłku kontynuuje tradycję, jak on ponownie wprowadza nas do tego, jak myślimy, ujawniając zakamarki w tym wyjaśnić dwa główne systemy ("szybkie" i "powolne" systemy), które przewidują, jak zachowanie i wzorce myślowe kulminują. "Thinking, Fast and Slow" Kahnemana oświetla typowe błędy, które wielu popełnia i zagłębia się głębiej w to, jak wpływa na rynki finansowe na większą skalę. Posiadanie wiedzy na temat istnienia tych dwóch systemów w naszej głowie naprawdę da inwestorom pewność podejmowania znacznie lepszych decyzji i osądów po wejściu na rynek.  

O autorze

Daniel Kahneman jest izraelsko-amerykańskim psychologiem znanym z pracy nad psychologią osądu i podejmowania decyzji, a także ekonomią behawioralną, za którą otrzymał w 2002 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych (wspólnie z Vernonem L. Smithem). Jego empiryczne odkrycia kwestionują założenie ludzkiej racjonalności panującej we współczesnej teorii ekonomicznej. Wraz z Ammosem Tversky'm i innymi, Kahneman stworzył kognitywną podstawę wspólnych ludzkich błędów wynikających z heurystyki i uprzedzeń (Kahneman & Tversky, 1973; Kahneman, Slovic & Tversky, 1982; Tversky & Kahneman, 1974) i opracował teorię perspektyw (Kahneman & Tversky, 1979). W 2011 rok

u został wybrany przez magazyn Foreign Policy na listę najlepszych światowych myślicieli. W tym samym roku ukazała się jego książka Thinking, Fast and Slow, która podsumowuje wiele z jego badań, została opublikowana i stała się bestsellerem. Jest emerytowanym profesorem psychologii i spraw publicznych w Szkole Woodrow Wilson uniwersytetu Princeton. Kahneman jest partnerem-założycielem TGG Group, firmy konsultingowej zajmującej się biznesem i filantropią. Jest żonaty z Royal Society Fellow Anne Treisman.In

2015 The Economist wymienił go jako siódmego najbardziej wpływowego ekonomistę na świecie.

Spis treści

Spis treści:

 • Pt. 1. Dwa systemy. Bohaterowie historii
  • Uwaga i wysiłek
  • Leniwy kontroler
  • Maszyna asocyjna
  • Łatwość poznawcza
  • Normy, niespodzianki i przyczyny
  • Maszyna do wyciągania wniosków
  • Jak przebiegają wyroki
  • Odpowiedź na łatwiejsze pytanie. 
 • Pt. 2. Heurystyka i uprzedzenia. Prawo małych liczb
  • Kotwice
  • Nauka o dostępności
  • Dostępność, emocje i ryzyko
  • Specjalność Toma W.
  • Linda: mniej to więcej
  • Powoduje statystyki trump
  • Regresja do średniej
  • Oswajanie intuicyjnych prognoz. 
 • Pt. 3. Nadmierna pewność siebie. Iluzja zrozumienia
  • Iluzja ważności
  • Intuicje a formuły
  • Intuicja ekspertów: kiedy możemy mu zaufać?
  • Widok zewnętrzny
  • Motor kapitalizmu. 
 • Pt. 4. Wyborów. Błędy Bernoulliego
  • Teoria perspektywy
  • Efekt obdarowycia
  • Złe wydarzenia
  • Czterokrotny wzór
  • Rzadkie zdarzenia
  • Polityka ryzyka
  • Utrzymywanie wyniku
  • Odwrócenia
  • Ramy i rzeczywistość. 
 • Pt. 5. Dwa ja. Dwa ja
  • Życie jako historia
  • Doświadczone samopoczucie
  • Myślenie o życiu.