Teoria cen aktywów i wyboru portfela

Teoria cen aktywów i wyboru portfela

 

Przejrzyj teorię cen aktywów i wyboru portfela

autorstwa KERRY E. BACK

Opis

Kerry E. Back's "Asset Pricing and Portfolio Choice Theory" to wysoce zaawansowany podręcznik finansowy do predeterminowania cen aktywów i teorii, które krążą wokół niego. Dwuczęściowa, która wyjaśnia, jaki wybór portfela i teoria cen aktywów są, to drugie wydanie "Asset Pricing and Portfolio Choice Theory", wyjaśnia wszystko w zwięzłych szczegółach. Z dużą część książki koncentruje się na modelu dwumianowym, jak również w obiekcie w czasie ciągłym. Druga edycja "Asset Pricing and Portfolio Choice Theory" dodaje zarówno ceny i preferencje pod skośność i kurtozę, alfa Jensen i oceny wydajności, Campbell-Schiller linearization i log-linearization, odstające katastrofy długotrwałe ryzyko, procesy skokowe, Lealand Captial Structure model, q teorii, filtrowanie (tj. "uczenie się"), Glosten-Milgrom modelu, i wiele innych. To dr hab. książka poziomu cen aktywów i teorii wyboru portfela jest niezbędna dla każdego, kto wchodzi w pole.

O autorze

Kerry Back jest J. Howard Creekmore profesor finansów na Rice University Jones Graduate School of Business i profesor ekonomii w Rice University School of Social Sciences. Wcześniej pracował na wydziałach Northwestern University, Indiana University, Washington University w St. Louis i Texas A&M University. Na Uniwersytecie Waszyngtońskim w St. Louis, służył jako associate dean do spraw akademickich w Olin School of Business i został mianowany członkiem University Distinguished Faculty. Otrzymał nagrody w dziedzinie badań naukowych na Texas A&M i Rice University. Obecnie uczy wprowadzających i zaawansowanych teorii cen aktywów doktora. studentów w Jones School i Wydziale Ekonomii. Jego zainteresowania badawcze są w dziedzinie inwestycji i projektowania rynku, a on służył jako redaktor "Review of Financial Studies", współredaktor "Finance & Stochastics", a także redaktor naczelny "Journal of Finance" i innych czasopism.

Spis treści

 • Przedmowa do pierwszej edycji
 • Przedmowa do drugiej edycji
 • Ceny aktywów i puzzle portfela
  • CZĘŚĆ PIERWSZA – Modele jednoek kropkowe
   • Narzędzia i awersja do ryzyka
   • Wybór portfela
   • Czynniki stochastyczne
   • Równowaga i wydajność
   • Analiza średniej wariancji
   • Modele czynników
   • Reprezentatywni inwestorzy
  • CZĘŚĆ DRUGA – Modele dynamiczne
   • Dynamiczne rynki papierów wartościowych
   • Dynamiczny wybór portfela
   • Dynamiczne wyceny zasobów
   • Wyjaśnianie zagadek
   • Ruch browniański i rachunek stochastyczny
   • Rynki w czasie ciągłym
   • Ciągły wybór portfela i ceny
   • Tematy w czasie ciągłym
  • CZĘŚĆ TRZECIA – Pochodne papiery wartościowe
   • Ceny opcji
   • Forwards, Futures, and More Option Pricing
   • Modele struktury terminów
   • Opcje wieczyste i model Leland
   • Opcje rzeczywiste i teoria q
  • CZĘŚĆ CZWARTA – Przekonania, informacje i preferencje
   • Niejednorodne przekonania
   • Równowaga racjonalnych oczekiwań
   • Uczenia się
   • Informacje, handel strategiczny i płynność
   • Preferencje alternatywne
 • Dodatki
  • Pewne prawdopodobieństwo i teoria procesu stochastycznego
 • Bibliografia
 • Indeks