jak inwestować w uran: Cena uranu znów zaczyna rosnąć Jak polski inwestor może zainwestować w uran i spółki uranowe

 

jak inwestować w uran

Pewnie zastanawiasz się, czy te sytuacje mają dalej wpływ na zajmowanie pozycji uranu na rynku, a tym samym, czy warto w niego inwestować. Rozszczepienie w kontrolowany sposób atomów izotopów, daje nam najczystszą i przede wszystkim tanią energię. Wbrew pozorom, jest to najbezpieczniejsza i najstabilniejsza forma pozyskiwania energii. Do liderów państw zajmujących się wydobyciem należą Kazachstan, Kanada, Australia, Namibia i Niger. W ciągu ostatnich 12 miesięcy (licząc od początku września 2021) notowania funduszu URA zyskały ponad 68%, w ciągu ostatnich pięciu lat 11,5%, natomiast na przestrzeni dekady stopa zwrotu wyniosła -8,85%.

Klaproth ogłosił odkrycie nowego pierwiastka i nazwał go Uranem, nawiązując do wcześniejszego odkrycia przez astronoma Williama Herschela planety o tej samej nazwie. Natomiast w 1841 r., Eugène-Melchior Péligot wyizolował uran w czystej postaci. Takie uranowe szkło, zawierające w sobie około 1% tlenku uranu, znaleziono w pobliżu Neapolu, we Włoszech. W przyszłości prawdopodobnie coraz więcej procesów zostanie zautomatyzowanych, a zakładając postęp technologiczny ludzkości, liczba robotów pozostających w codziennym użyciu również może znacząco wzrosnąć.

  • Jednocześnie nie wywiera ona negatywnego wpływu na powierzchnię – teren wokół studni nie osiada, nie ma również potrzeby składowania niepotrzebnego urobku na powierzchni.
  • Najważniejszym odkryciem dla całego sektora jądrowego było odkrycie faktu, że jądro atomowe może zostać rozszczepione.
  • Wedle powszechnej opinii ekspertów, podaż będzie miała problem z dotrzymaniem kroku rosnącemu popytowi przez lata.
  • Konwencjonalne złoża uranu przy obecnym zapotrzebowaniu mają wystarczyć co najmniej na najbliższe 200 lat wydobycia.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Kazachski gigant Kazatomprom również zainicjował działania podobne do Sprott Physical Uranium Trust. Chiny okresowo zawierają nowe umowy z kazachską spółką i wydają się być jej potencjalnym stałym klientem, również ze względu na swoją pozycję geopolityczną.

Tymczasem praca w kopalniach i przy turbinach wiatrowych co roku pochłania życie wielu pracowników. Istnieje wiele powodów przemawiających za długoterminową przyszłością uranu. Obecnie, w budowie znajduje się ponad 50 nowych reaktorów, także w krajach rozwijających się o rosnącym zapotrzebowaniu na energię. W przyszłości liczba reaktorów na całym świecie może przekroczyć 500.

Po pęknięciu bańki na rynku uranu w 2011 roku i załamaniu się cen tego surowca, wiele z firm wydobywających uran zbankrutowało. Te, które przetrwały do dziś, spędziły lata na budowaniu swojej wartości fundamentalnej i teraz powracają do łask inwestorów. Czy inwestycja w uran jest dobrym pomysłem na długoterminowe inwestycje?

Krótka historia uranu

Jak dotąd, uran jest najbardziej skondensowanym źródłem energii wykorzystywanym przez ludzkość. Po wypadku w Fukushimie nastroje w stosunku do energetyki jądrowej były fatalne. Hiszpania zadeklarowała wówczas, że zakończy działanie wszystkich swoich reaktorów do 2020 roku – Niemcy zobowiązały się to zrobić do 2022 roku, a Belgia do 2024 roku.

  • Oczywiste jest, że koncentracja i fundusze w najbliższych latach będą skierowane na odnawialne źródła energii , jednak trzeba pamiętać, ze są one uzależnione od pogody, dlatego nie będą jedynymi producentami energii.
  • Jedyna rzecz, która przychodzi mi do głowy to szok cenowy na rynku uranu.
  • Jest to kanadyjska firma z siedzibą w Saskatoon, która działa na rynku od 1988 roku.
  • Sposób na inwestowanie w uran to bezpośredni zakup akcji, zakupienie jednostek odpowiedniego ETF lub inwestycja przez instrumenty pochodne, jak kontrakty na różnice cenowe.
  • Meitner, Hahn i Fritz Strassmann rozpoczęli własne eksperymenty, w których bombardowali neutronami różne pierwiastki.

Zasoby uranu na lądzie, biorąc pod uwagę obecne zapotrzebowanie, wystarczą ludzkości na około 300 lat. Wzrasta również liczba miejsc wydobycia uranu, ponieważ złoża tego surowca są ważne dla długoterminowej przyszłości energetycznej naszej planety. Głównym zastosowaniem uranu jest wykorzystanie izotopu U235 jako materiału rozszczepialnego w reaktorach jądrowych, które zasilają przede wszystkim elektrownie jądrowe oraz napędzają okręty podwodne. Rosnący popyt, w połączeniu z doskonałymi perspektywami dla rynku uranu i niedoborem surowca, spowodował gwałtowny wzrost cen. Inwestorzy zaczęli obawiać się o podaż uranu, co spowodowało szok popytowy.

Oczywiście najlepszym okresem dla handlu akcjami spółek wydobywających uran są okresy bardzo wysokiej płynności, kiedy zmienność rynku jest wyższa. Taka sytuacja jest dużą szansą nie tylko dla inwestorów, ale także dla daytraderów, którzy wykorzystują dźwignię finansową do osiągania dużych zysków nawet na niewielkich zmianach ceny. Akcje dużych spółek wydobywających uran, takich jak Kazatomprom czy Cameco, to dobry wybór dla inwestorów, którzy unikają wysokiego poziomu ryzyka i dużej zmienności.

Uran – krótka historia wydobycia i baniek spekulacyjnych

Sprott to kanadyjski dostawca funduszy lokujących kapitał w fizycznych metalach szlachetnych. I to mimo tego, że jego notowania rozpoczęły się zaledwie 19 lipca tego roku. Od pierwszej sesji jednostki uczestnictwa zyskały jednak niemal 50%. Jeśli dodać do tego światowy kryzys energetyczny spowodowany niedoborem surowców, problemami z łańcuchem dostaw lub bardzo wysokimi cenami surowców energetycznych, to sektor spółek wydobywających uran może na tym skorzystać. Nastawienie dużych inwestorów w sektorze jądrowym, w tym instytucji państwowych również cechuje optymizm. Neutralność klimatyczna i czysta energia dominują w planach rozwojowych zarówno Unii Europejskiej, jak i USA.

Reaktor jądrowy jest obecnie najbardziej wydajnym źródłem energii elektrycznej znanym człowiekowi; elektrownie zasilane uranem mogą pracować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, niezależnie od wiatru, pory dnia i nocy. Ponadto uran i technologie związane z sektorem jądrowym są bardzo ważne w kontekście ekspansji człowieka w kosmosie, co może zapewnić spekulacyjny potencjał wzrostu cen. “URNM jest jedynym funduszem ETF typu pure-play uranium equities notowanym w Stanach Zjednoczonych i cieszymy się, że możemy zaoferować inwestorom dwie atrakcyjne opcje inwestowania w tym sektorze” – dodał Ciampaglia. Może to świadczyć o tym, że sektor jądrowy wciąż pozostaje niedowartościowany. Spółki z sektora uranu i ceny tego surowca mają duży potencjał wzrostu i mogą w przyszłości przyciągać coraz więcej inwestorów. Patrząc na historyczny wykres cen uranu, można dojść do wniosku, że surowiec ten znajduje się w fazie cyklicznego boomu, a jego cena w obliczu sprzyjających czynników rośnie w postępie geometrycznym.

jak inwestować w uran

Decyzje rynkowe funduszu, który zaczął kupować uran z fizycznymi dostawami po dowolnej cenie i w dowolnej ilości, akceptując dowolną cenę, ujawniły niejako rzeczywistą cenę surowca. Cameco jest także wyłącznym dostawcą paliwa dla elektrowni jądrowej Bruce Power, która dostarcza 30% energii elektrycznej w Ontario. Cała produkcja Kazatompromu odbywa się poprzez wydobycie metodą ISR. Kazatomprom prowadzi osiem z dziesięciu największych kopalni ISR na świecie, co daje firmie strategiczną pozycję na rynku.

CFD na uran – inwestowanie poprzez instrumenty pochodne

W 2015 roku Cameco była drugim co do wielkości producentem uranu na świecie, odpowiadając za 18% globalnej produkcji. Wzrost zapotrzebowania na czystą, przystępną cenowo energię, a także zmiany w polityce energetycznej wielu krajów, mogą prowadzić do zwiększenia liczby elektrowni jądrowych i tym samym do zwiększenia popytu na uran. Jest jeszcze jeden czynnik, którego rok czy dwa lata temu prawdopodobnie nikt nie brał pod uwagę. Inaczej mówiąc, zapasy paliwa uranowego w Japonii nie są sprzedawane na rynku jako dobro, tylko są zatrzymane na miejscu, bo Japonia uruchamiając swoje elektrownie będzie tego paliwa potrzebowała. Mamy więc co najmniej kilka czynników, które pojawiły się w ostatnim roku i one nie wpływały pozytywnie na wyceny spółek z sektora, ale wyłącznie w krótkim terminie.

Dwaj najwięksi producenci na świecie to kazachski Kazatomprom oraz kanadyjska firma Cameco, w wyniku pandemii ograniczyli znacznie swoje wydobycie co znalazło przełożenie na wzrost ceny surowca. Innymi kluczowymi firmami z branży energetyki jądrowej są australijska BHP Group, francuska Areva i japońskie Sumitomo Corporation. Fundusz ma zauważalnie mocniej zdywersyfikowany portfel niż ETF URA, wciąż jednak pięć z 35 spółek odpowiada za ponad połowę wagi całego portfolio.

Ocena Wiedzy na Temat Inwestowania Etoro: Przewodnik i Wskazowki

Na wysoką zmienność może mieć wpływ publikacja ważnych wiadomości politycznych, wiadomości o spółkach lub wyników finansowych. Akcje spółek wydobywających uran bywają niezwykle zmienne, a zmiany cen w ciągu jednego dnia handlowego mogą być nawet większe niż 10%. “Utworzenie ANU Energy OEIC Ltd. jest projektem, nad którym pracujemy od prawie czterech lat, będącym częścią szerszej strategii Kazatompromu skoncentrowanej na fundamentach – dodał Sharipov. Uranium Energy Corp to amerykańska spółka wydobywcza posiadająca komplet licencji i zezwoleń rządowych na eksploatację złóż w zachodniej i środkowej części Stanów Zjednoczonych.

Roof Renovation S.A.: Utworzenie spółki zależnej RRH Buliding (2023-09-20 17:

Dlatego też, najbardziej optymalnym rozwiązaniem aby zarabiać na ruchach cen uranu, jest kupowanie spółek z sektora wydobycia uranu. Inwestowanie w uran jest możliwe poprzez zakup akcji spółek sektora jądrowego. Akcje takich spółek jak Kazatomprom (KAZ.UK) czy Cameco (CCJ.US) powinny być dobrze znane inwestorom ze względu na fakt, że czasem przedsiębiorstwa te wypłacają dywidendy. Ze względu na bardzo dużą gęstość i potencjał energetyczny, uran jest doskonałym źródłem energii, które może zostać wykorzystane w podróżach kosmicznych. To sprawia, że metal ten jest doskonałym, wysokiej jakości paliwem dla statków kosmicznych i robotów przyszłości.

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Obecny moment wydaje się być bardzo strategiczny dla całego rynku jądrowego. Docelowo fundusz ten ma się przekształcić w Sprott Uranium Miners ETF, którego doradcą będzie Sprott Asset Management. Szacuje się, że reorganizacja funduszu zakończy się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Zakład Metalurgiczny “Ulba” Obecnie UMP zajmuje drugie miejsce na świecie w produkcji wyrobów z berylu i czwarte w produkcji wyrobów z tantalu. Spółka ma siedzibę w Nur Sultan, skąd prowadzi eksploatację i sprzedaż uranu oraz produktów zawierających uran.

Jest to kanadyjska spółka, o kapitalizacji 12 mld USD, która ostatnio pozytywnie zaskoczyła wynikami. I zapewne to dopiero początek pozytywnych wiadomości z jej strony dla jej akcjonariuszy. Przejęcie funduszu NorthShore Global (URNM.US) przez Sprott Investment zostało ogłoszone na początku listopada 2021 roku. Sprott jest w trakcie uzyskiwania wyłącznej licencji na korzystanie z indeksu North Shore Global Uranium Mining Index, którego wyniki są śledzone przez North Shore Global Uranium Mining ETF. Spółka ponadto kontroluje szereg projektów uranowych w Arizonie, Nowym Meksyku i Paragwaju, projekt uranowo-wanadowy w Kolorado oraz jedno z największych na świecie, niezagospodarowanych złóż żelazotytanu o najwyższej jakości, zlokalizowane w Paragwaju. Wydobycie uranu metodą ISR zostało po raz pierwszy zastosowane w latach 60.

VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR)

Stosuje się go w procesie przetwarzania na paliwo jądrowe w postaci plutonu za pomocą reaktorów FBR (powielających). Oprócz tego ma on zastosowania w analizie chemicznej, a także w radiodatowaniu (określaniu wieku skał za pomocą izotopów) oraz niegdyś w tonerach do kserokopiarek (w formie azotanu uranylu). W ciągu ostatnich dni, a nawet godzin, wiele zadziało się na notowaniach uranu oraz spółek go wydobywających.

96% złóż znajduje się na terenie 16 krajów, z czego bezapelacyjnie najwięcej na terenie Australii. Istotne złoża uranu występują również w Kazachstanie, Kanadzie, Rosji, RPA i Republice Nigru. Ponad 70% światowego wydobycia pochodzi z Australii, Kazachstanu i Kanady. Jakość złóż uranu jest zależna od kosztów wydobycia – za najbardziej atrakcyjne uznawane są te, na których wydobycie jednego kilograma czystego uranu (kgU) kosztuje mniej niż 40 dolarów. Niestety, takie złoża występują już niemal wyłącznie na terenie Kanady i Kazachstanu – łącznie rozpoznanych jest ich mniej niż 650 tys. Jeżeli górnicy wznowią wydobycie, a wielkość sprzedaży uranu do elektrowni oraz popyt na uran znacząco wzrosną, inwestorzy mogą spodziewać się kolejnej hossy na rynku uranu.

Produkty te nie są odpowiednie dla wszystkich klientów, dlatego zastanów się czy w pełni rozumiesz ryzyko i ewentualnie zasięgnij niezależnej porady. Nie ma wątpliwości, że uran oraz energia atomowa, przeżywały przez wiele lat kryzys. Historia uczy nas, że gdy aktywo tanieje, dobijając praktycznie dna, to najlepszy czas na zakup i w dłuższej perspektywie powolną akumulację, która bez wątpienia w długim terminie przyniesie przyzwoitą stopę zwrotu. Prawdopodobnie ten rok i kolejne lata mogą być bardzo satysfakcjonujące dla inwestujących w uran. Jedyne co może popsuć te prognozy to jakiś duży wstrząs na rynku (np. spowodowany kolejną awarią elektrowni jądrowej), do czego miejmy nadzieję nie dojdzie. Sam pierwiastek jest jednak fascynującym metalem i jak dotąd najbardziej skondensowanym i efektywnym źródłem energii wykorzystywanym przez człowieka.

Jak wynika z analiz, źródła odnawialne mogą być również nieefektywne, generując w niektórych przypadkach zaledwie 30 lub 40 procent oczekiwanej mocy. W tym samym czasie działał program “Megatony na megawaty” – porozumienie między USA, a Rosją w sprawie zakupu wzbogaconego uranu. Moskwa, usuwając część swojego arsenału jądrowego, sprzedawała USA wzbogacony uran.Andrey
Andrey Malahov

Andrey Malahov jest odnoszącym sukcesy brokerem. Jest tutaj, aby podzielić się z tobą swoim doświadczeniem. Przeczytaj uważnie i zacznij handlować. Pytania można zadawać mailowo: [email protected] lub telefonicznie: 202-555-0140


Leave a Reply

Your email address will not be published.