jak kupic obligacje usa: Obligacje skarbowe USA Jak kupić amerykańskie papiery dłużne będąc inwestorem z Polski

 

jak kupic obligacje usa

Nic nie stoi na przeszkodzie abyśmy my, Polacy, inwestowali w obligacje amerykańskie, niemieckie, hiszpańskie, tureckie itp. Aby kupić obligacje zagraniczne należy założyć konto maklerskie, znaleźć na platformie interesujące nas papiery wartościowe oraz złożyć zlecenie. Różnica pomiędzy zakupem polskich obligacji skarbowych a zagranicznych wynika głównie z tego od kogo pozyskujemy instrument. Polskie obligacje skarbowe kupujemy bezpośrednio od emitenta, na rynku pierwotnym (choć na wtórnym też).

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) 6M – jest sześciomiesięczną stopą procentową, po której zawierane są pożyczki na polskim rynku międzybankowym. W Europie z kolei nastąpiła korekta spadków dochodowości z poprzedniego dnia. Niemiecka krzywa podniosła się na całej długości, w tym na głównych węzłach o 4, 3 i 1 pb. Do odpowiednio 2,14% (2Y), 1,94% (10Y) i 1,75% (30Y). Niższy CPI był już w cenach, a wystąpienia Powella było po zamknięciu europejskich rynków. Należy bowiem pamiętać, że inwestując w obligacyjne ETF denominowane w innej walucie niż nasza własna, mamy do czynienia z ryzykiem walutowym (chyba że wybierzemy ETF zabezpieczone przed ryzykiem walutowym).

jak kupic obligacje usa

Podobnie jak w przypadku ETF, przewagą tego rozwiązania jest zdywersyfikowanie ryzyka na różnych emitentów. Wadą są wysokie opłaty pobierane przez aktywnie zarządzane fundusze. Obligacje skarbowe notowane na giełdzie to najpopularniejsza metoda wykorzystywana przez inwestorów indywidualnych. O ile z dostępem do polskich obligacji skarbowych na rynku wtórnym nie ma większego problemu, znajdziesz je w większości biur maklerskich, o tyle z zagranicznymi obligacjami sprawa wygląda na ogół inaczej. Tu najlepiej będzie skorzystać z usług europejskiego brokera z szerokim dostępem do rynków zagranicznych.

Zapomniał Pan wymienić najprostszy i najtańszy sposób – konto u brokera który oferuje kupno US Treasuries z rynku. To najbardziej płynny rynek świata, ilość terminów zapadalności jest prawie nieograniczona. Inwestowanie w US-T poprzez jakieś fundusze czy ETF to absurd z powodu dodatkowych opłat. I tak, PKO Papierów Dłużnych USD ma w portfelu sporo obligacji rządu polskiego, denominowanych w USD. Poza tym, ma papiery dłużne rządu rumuńskiego i węgierskiego.

Rentowność amerykańskich 10-latek powyżej 3 proc. po raz pierwszy od ponad trzech lat!

Jeżeli dokonujemy płatności na wyższą kwotę, warto pamiętać o konieczności zwiększenia dziennego limitu na przelewy. Bank nie “wypuści” przelewu na sumę powyżej limitu. W bankowości internetowej zmiana dziennego limitu zajmuje kilka sekund. Kiedy pieniądze zostaną przelane na konto, to w systemie pojawi się informacja o zakupionych obligacjach skarbowych oraz panel, który na bieżąco będzie wyświetlać systematyczny przyrost środków pieniężnych. W praktyce oznacza to, że odsetki naliczane są co kilka dni i dopisywane do zainwestowanej kwoty. Ich oprocentowanie w poszczególnych okresach jest widoczne po najechaniu kursorem myszy na pole w pierwszej kolumnie tabeli.

Dla tych, którzy lubią ryzyko i chcieliby zająć pozycję lewarowaną na amerykańskich obligacjach, u niektórych brokerów można znaleźć CFD na TLT, czyli iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF. Na GPW są również notowane certyfikaty Turbo na 30-latki amerykańskie, obecnie oferujące tylko pozycje krótkie (Short) z dźwignią x3,9 oraz x5,3. 10-letnie obligacje Skarbu Państwa to druga propozycja dla osób, które chcą wybrać papiery wartościowe indeksowane inflacją. “Dziesięciolatki” w pierwszym roku oprocentowane są na 6,25 proc. Następnie przez dziewięć lat na oprocentowanie roczne jest sumą marży odsetkowej, czyli 1,25 proc.

Jeśli szukasz wysokiego zysku i nie martwisz się o wahania rynku, możesz zainwestować w obligacje korporacyjne. Jeśli inwestujesz na krótki okres, jedynym dobrym wyborem są krótkoterminowe obligacje skarbowe. Pozostaje tylko wybrać, który ETF na obligacje amerykańskie kupić. Jednak nie tylko obywatele USA inwestują w amerykańskie obligacje – robimy to także my, Europejczycy, i ogólnie inwestorzy na całym świecie. W istocie dolar jest walutą światową, która zawsze była uważana za szczególnie silną i stabilną. Jest też silniejsza niż polski złoty, co sprawia, że zachowuje się bardziej stabilnie w sytuacjach kryzysowych, takich jak pandemia, wojna czy kryzys gospodarczy.

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

Zarówno rząd, jak i firmy amerykańskie w znacznym stopniu wykorzystują zadłużenie do finansowania swojej działalności, co przekłada się na duże emisje obligacji. Fundusz istnieje od 2006 r., a jego kapitalizacja wynosi ponad 3 mld EUR, roczne koszty zarządzania wynoszą 0,25%, stosuje replikację fizyczną i politykę akumulacji dywidendy. Ponieważ jest to jeden z ETF Core Selection oferowanych przez Degiro, można nim handlować u tego holenderskiego brokera bez standardowych prowizji, a jedynie z opłatą manipulacyjną. Ponieważ jest to kwartalny dystrybucyjny fundusz ETF z dobrym wynikiem kuponowym, uważamy, że jest on szczególnie odpowiedni dla osób, które chcą uzyskać stały zwrot ze swojej inwestycji. Z drugiej strony, nie polecamy go osobom, które chcą zbilansować swój portfel bezpiecznymi obligacjami.

  • Obligacje można kupować bezpośrednio na rynku pierwotnym, na rynku wtórnym oraz postaci funduszy obligacji zagranicznych lub ETF-ów.
  • Według stanu na koniec lutego 78% portfela stanowiły… rządowe obligacje Polski denominowane w dolarze, 13% – dolarowy dług Węgier, a 5% – dług Rumunii.
  • Ponieważ jest to kwartalny dystrybucyjny fundusz ETF z dobrym wynikiem kuponowym, uważamy, że jest on szczególnie odpowiedni dla osób, które chcą uzyskać stały zwrot ze swojej inwestycji.
  • W skrajnym przypadku może dojść do bankructwa i niewypłacalności emitenta.
  • Aby kupić obligacje zagraniczne należy założyć konto maklerskie, znaleźć na platformie interesujące nas papiery wartościowe oraz złożyć zlecenie.

4-letnie obligacje Skarbu Państwa należą do grupy papierów wartościowych indeksowanych inflacją, które z założenia mają uchronić pieniądze przed utratą wartości spowodowaną inflacją. Oprocentowanie czteroletnich obligacji skarbowych jest zmienne w pierwszym roku i wynosi 6 proc. Natomiast od drugiego roku na wysokość oprocentowania składa się marża odsetkowa w wysokości 1 proc.

Osobną kwestią jest, jak długo Fed będzie podnosił stopy procentowe. Inwestorzy na razie bazują na oczekiwaniach, że będzie tego sporo, nie czekając aż te zapowiedzi się zrealizują. I sprzedają posiadane obligacje o niskim oprocentowaniu, które nie są już atrakcyjne na tle tych nowoemitowanych. Koniec końców, najmniejszym rozczarowaniem jest Generali Dolar. Ten ma 76% aktywów denominowanych w USD, z czego 47% aktywów to aktywa amerykańskie – głównie obligacje i bony.

Nowe IPO: debiuty na giełdzie w 2023 oraz kalendarz ostatnich IPO

Musisz jednak posiadać odpowiedni numer identyfikacji podatkowej oraz konto bankowe w amerykańskim banku. W praktyce niewiele osób może jednak skorzystać z takiej formy, przejdźmy wiec do kolejnych metod. Przy czym tutaj należy zaznaczyć, że – wbrew nazwom – te fundusze nie dają stuprocentowej ekspozycji.

W końcowym etapie pozostaje jedynie wybrać dom maklerski i dokonać transakcji. W zagranicznych firmach inwestycyjnych (DEGIRO, EXANTE) wybór jest natomiast bardzo szeroki. Rynek pierwotny co do zasady jest zarezerwowany dla inwestorów indywidualnych z danego kraju. Wyjątkiem są z reguły osoby zatrudnione bezpośrednio przez zagraniczny podmiot. Załóżmy, że twoim pracodawcą jest firma z USA, wtedy to że mieszkasz w Polsce nie stanowi problemu.

Co ważne, taniały papiery dłużne na całym świecie. Nie tylko polskie – co boleśnie odczuli posiadacze jednostek uczestnictwa funduszy TFI – nie tylko europejskie, ale także amerykańskie. Zasady wcześniejszego wykupu obligacji skarbowych są takie same jak w przypadku rodzinnych papierów wartościowych na 6 lat. W sytuacji, gdy posiadacz “dziesięciolatek” chce dokonać wcześniejszego wykupu, musi liczyć się z koniecznością poniesienia opłaty w wysokości 2 zł od każdej obligacji. Opłata pobierana jest w całości, jeżeli narosłe odsetki są od niej wyższe lub do kwoty narosłych odsetek.

Amerykański rynek obligacji jest największy na świecie. W indeksach obligacji globalnych (obejmujących zarówno kraje wschodzące, jak i rozwinięte) udział obligacji amerykańskich wynosi 40%. IShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (ISIN IE00B3VWN179, Ticker CSBGU3) to amerykański fundusz ETF inwestujący wyłącznie w obligacje skarbowe o terminie zapadalności od 1 roku do 3 lat. Ten ETF obligacji amerykańskich ma ogromną kapitalizację, gdyż zarządza aktywami o łącznej wartości 85 mld USD, a jego roczne koszty zarządzania wynoszą zaledwie 0,05%. Może to być świetny sposób na zwiększenie dywersyfikacji i zmniejszenie ryzyka portfela, w którym dominują akcje. Ale można upiec dwie pieczenie na jednym ogniu – mieć ekspozycję na dolarowe aktywa, ale zamiast trzymać waluty, inwestujemy w papiery, które jeszcze dają odsetki.

Roczne obligacje Skarbu Państwa w pierwszym miesiącu oprocentowane są na 6 proc. Natomiast w kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie obligacji uzależnione jest od stopy referencyjnej NBP (obecnie stopa wynosi 6 proc.). Odsetki są wypłacane po roku od zakupu obligacji.

Obligacje skarbowe innych krajów – jakie ryzyko?

Nawet jeśli chcemy wypełniać portfel amerykańskimi skarbówkami, to zadanie nie okazuje się łatwe. Obligacje skarbowe w ostatnim czasie ponownie biją rekordy popularności. W czerwcu nabywcy ulokowali w nich blisko 14 mld zł, co jest najwyższym wynikiem w historii, czytamy w artykule Macieja Kalwasińskiego, analityka Bankier.pl. Pokłosiem niskiego oprocentowania na lokatach bankowych (do maja tego roku) oraz rosnącej inflacji. Fundusz istnieje od 2003 roku i jest szeroko skapitalizowany. Koszty zarządzania wynoszą 0,20% rocznie, a polityka wypłaty dywidendy ma charakter dystrybucyjny (kwartalny).

jak kupić amerykańskie obligacje

Marża jest dla posiadacza obligacji gwarancją, że zwrot z inwestycji będzie zawsze wyższy od inflacji. Przedterminowy wykup obligacji skarbowych trzyletnich wygląda identycznie jak w przypadku tzw. Pieniądze można wycofać po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia zakupu obligacji i nie później niż jeden miesiąc przed dniem ich wykupu. Opłata za wcześniejsze zakończenie oszczędzania wynosi 0,50 zł od każdej obligacji rocznej.

Ale amerykańskie obligacje zaliczyły najgorszy początek roku w historii. Jest jeden główny tego powód – polityka Fed, czyli amerykańskiego banku centralnego. Rezerwa Federalna zapowiedziała zacieśnianie polityki pieniężnej i przystąpiła do działania.

Przez pierwsze pół roku od zakupu oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 6 proc. Następnie po tym okresie jest przejście na oprocentowanie zmienne w wysokości stawki WIBOR 6M. 2-letnie obligacje Skarbu Państwa należą do papierów wartościowych ze zmiennym oprocentowaniem aktualizowanym co miesiąc. W pierwszym okresie oprocentowanie obligacji wynosi 6,25 proc.

Wykres dnia – cena amerykańskich obligacji 10-letnich spada od początku inwazji na Ukrainę. Zobacz analizę techniczną TNOTE

Jeśli takie było założenie to warto o nim wspomnieć. Chodzi mi tylko o to żeby nie przedstawiać obligacji US jako instrumentów pozbawionych ryzyka. Ludzie aktualnie próbują wszystkiego żeby choć trochę zabezpieczyć ciężko zarobione pieniądze i w takich artykułach (bardzo rzeczowych), dobrze byłoby pokazać cały obraz. Autor chyba założył że pisze o części majątku denominowanej w USD. Chyba nie trzeba nikomu mówić o ryzyku walutowym w przypadku kupna obligacji w USD.Andrey
Andrey Malahov

Andrey Malahov jest odnoszącym sukcesy brokerem. Jest tutaj, aby podzielić się z tobą swoim doświadczeniem. Przeczytaj uważnie i zacznij handlować. Pytania można zadawać mailowo: [email protected] lub telefonicznie: 202-555-0140


Leave a Reply

Your email address will not be published.