nfp co to jest: Sytuacja na rynkach 4 sierpnia oczekiwanie na NFP

 

nfp co to jest

W piątek wobec rozliczania kontraktów terminowych obserwowaliśmy spore cofnięcie na rynku akcji, ale w tym tygodniu zmienność wcale nie musi być mniejsza. Ten miesięczny raport zawiera również szacunki średniej tygodniowej pracy i średniego tygodniowego wynagrodzenia dla wszystkich pracowników nierolniczych. Indeks Hang Seng China Enterprises tracił w poniedziałek ponad 1 proc., kolejny raz rozczarowując inwestorów. Poniedziałek należał do niedźwiedzi, a Warszawa była w ogonie europejskich rynków.

Wczorajsze dane  ADP wyniosły 235tys i były wyższe od oczekiwanych o 85tys. Rynek zareagował zgodnie z założeniami i większość walut straciła do dolara USD. Bardzo wyraźnie dolar umocnił się do głównych walut takich jak EUR,GBP,JPY i do złota. W kalendarzu ekonomicznym często mamy do czynienia z danymi określanymi “tajemniczymi” skrótami. Czas się przyjrzeć bliżej co one oznaczają i jaki mogą mieć wpływ na rynki finansowe. Investing.com – Amerykańskie akcje zyskują na wartości w środę.

Inwestorzy czekają z niecierpliwością na piątkowy raport o zatrudnieniu za sierpień. Investing.com – Ceny ropy naftowej spadły w poniedziałek, oddając część silnych wzrostów z poprzedniego tygodnia, ale pozostając w pobliżu trzytygodniowych maksimów w związku z…

Tym samym stopy procentowe pozostaną raczej niezmienione i nie będą szybko obniżane. Fed może spokojnie skupić się na swoim celu inflacyjnym (2%). Głównym problemem, jaki inwestorzy widzą w ocenie polityki monetarnej Fed (a za tym perspektyw USD), jest słabnąca inflacja CPI, która nie znajduje wsparcia w presji płacowej.

Publikacja raportu przypada na pierwszy piątek każdego miesiąca. Dane ujęte w Non Farm Payrolls są kluczowe do oceny obecnej sytuacji gospodarki Stanów Zjednoczonych i mają silny wpływ na rynek walutowy, indeksy oraz akcje. Raport zawiera wiele cennych spostrzeżeń na temat siły roboczej, które mają bezpośredni wpływ na gospodarkę i rynek akcji, wartość dolara amerykańskiego, wartość obligacji skarbowych i cenę złota. Dane o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym są niezwykle ważne dla banku centralnego Stanów Zjednoczonych, Rezerwy Federalnej (Fed). Przyzwoita sytuacja na rynku pracy sugeruje, że polityka pieniężna idzie w dobrym kierunku, dolar się umacnia i nie ma raczej powodów aby robić nagły pivot i wstrzykiwać dodatkowy kredyt do systemu.

Dlaczego pracujemy osiem godzin? Historia pięciodniowego tygodnia pracy

Odczyt lepszy od prognoz wskazuje na polepszanie się stanu amerykańskiej gospodarki i często ma pozytywny wpływ na amerykańskiego dolara oraz akcje. Z uwagi na to, że globalna gospodarka jest mocno połączona z tym, co dzieje się w USA, lepsze odczyty NFP mają pozytywny wpływ na wszystkie indeksy. Najważniejszym wydarzeniem bieżącego tygodnia z punktu widzenia rynków finansowych będzie środowa decyzja Fedu dotycząca stóp procentowych. MonitorFX tworzymy z pasji do tradingu online na globalnym rynku finansowym.Transakcje CFD i Forex oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału.

Jeśli chodzi o zatrudnienie poza rolnictwem, rok 1994 był najlepszym w historii, z 3,85 miliona nowych miejsc pracy. Siła robocza straciła 5,05 mln miejsc pracy, co oznaczało najgorszy rok statystyczny pod względem liczby płac poza rolnictwem. Wczoraj w czwartek 5 stycznia poznaliśmy dane z rynku pracy w USA przygotowane przez ADP. Raport Non Farm Payrolls to miara liczby pracowników w USA z wyłączeniem pracowników rolnych i pracowników w kilku innych sektorów. Wspomniany Amerykański Urząd Statystyczny Rynku Pracy (BLS) przeprowadza badania płacowe podmiotów prywatnych i rządowych w całych Stanach Zjednoczonych.

nfp co to jest

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego podwyższyła stopy procentowe w strefie euro po raz 10 z rzędu pomimo narastającego ryzyka recesji. NFP odpowiada za około 80% pracowników, którzy generują cały produkt krajowy brutto (PKB) Stanów Zjednoczonych. W związku z tym jest on wykorzystywany do pomocy politykom rządowym i ekonomistom w określaniu obecnego stanu gospodarki i prognozowaniu przyszłych poziomów aktywności. Mówiąc dokładniej, NFP jest częścią raportu o sytuacji w zatrudnieniu, który składa się z dwóch ankiet.

Rezerwa Federalna podniesie stopy procentowe we wrześniu?

Ważniejszy będzie kolejny odczyt inflacji CPI publikowany 14 września. Jeśli wskaże na sezonowe przyspieszanie CPI, pomoże uchować optymistyczny ton najbliższego komunikatu FOMC. Rynek kryptowalut denominowany w dolarach amerykańskich spada na wieści o byczych danych z rynku pracy.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Podejmując decyzje inwestycyjne, powinieneś kierować się własnym osądem. Więcej informacji dostępnych jest w Deklaracji Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego, dostępnej na stronie internetowej

Dane statystyczne wyraźnie różne od prognoz zazwyczaj wywołują gwałtowną reakcję rynku i wprowadzają na rynki dodatkowy zastrzyk zmienności. Dokument ukazuje dobrze koniunkturę na rynku pracy oraz w całej gospodarce. W raporcie pojawia się liczba pracujących w sektorze pozarolniczym z pewnymi wyłączeniami. Wskaźnik uwzględnia około 80% przedsiębiorstw, pomijając dane o zatrudnieniu w administracji rządowej, pracownikach zatrudnionych w rolnictwie czy dane o samozatrudnieniu. NFP stanowi bez wątpienia najważniejszy rządowy dokument, określający stan rynku pracy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Pierwszym z nich jest Household Survey, a drugim Establishment Survey. Ten drugi znany jest również jako raport Non-Farm Payrolls. Raport na dzień przed danymi rządowymi, może służyć jako zapowiedź czego możemy oczekiwać po rządowym Raporcie Rynku Pracy (NFP). Odczyt wyższy od prognozy jest generalnie wspierający (byczy) dla USD, natomiast odczyt słabszy od prognozy jest generalnie negatywny (niedźwiedzi) dla USD. Indeks mniejszych firm z rynków wschodzących zyskał w tym roku o ponad 12 pkt proc.

  • Przy publikacji danych o NFP pojawią się również informacje takie jak średnia godzinowa płaca, średni tygodniowy czas pracy i stopa bezrobocia, która ma jednak niewielkie znaczenie.
  • Tendencje stale się zmieniają w odniesieniu do wzrostu i upadku różnych sektorów i skutkują fizycznym przemieszczaniem się pracowników przez granice stanów.
  • Co więcej, już przy wyborze studiów, raport NFP może stanowić znaczący kierunkowskaz w obraniu ścieżki zawodowej.
  • Raport zawiera wiele cennych spostrzeżeń na temat siły roboczej, które mają bezpośredni wpływ na gospodarkę i rynek akcji, wartość dolara amerykańskiego, wartość obligacji skarbowych i cenę złota.
  • Te wszystkie czynniki razem, powodują, że rynek jest bardzo wrażliwy na dane o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym, które są mocno poza konsensusem ekonomistów.
  • Rozczarowanie przełożyłoby się na obniżenie wyceny prawdopodobieństwa podwyżki stóp procentowych Fed w grudniu (obecnie 33 proc.).

Jednocześnie prezentowane są odczyty o poziomie bezrobocia oraz dynamice płac. NFP to jeden z kluczowych odczytów każdego miesiąca w kalendarzu makro większości inwestorów. Non-farm payrolls to jeden z najważniejszych wskaźników makroekonomicznych. Raport o zatrudnieniu pozarolniczym jest publikowany co miesiąc, zwykle w pierwszy piątek każdego miesiąca i mocno wpływa na wycenę dolara amerykańskiego, rynek obligacji i indeksy giełdowe.

Dlatego CFD i Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów giełdowych. Upewnij się, że rozumiesz związane z tym ryzyko i w razie potrzeby zasięgnij niezależnej porady. Głównym zadaniem FED jest walka z inflacją nie czyniąc dużej szkody rynkowi pracy. Gdy NFP okażą się lepsze od oczekiwań, może to skłonić FED do bardziej agresywnej polityki monetarnej, co wzmocni dolara. Gdyby jednak NFP były słabsze – to FED będzie ostrożniejszy z podwyższaniem stóp procentowych by uniknąć recesji i co za tym idzie dalszych zwolnień z pracy.

SYSTEM FIBONACCIEGO dla Traderów FOREX & KRYPTO

Należy również zauważyć, że stały wzrost wskaźnika Non Farm Payrolls zwiększa oczekiwania wyższej inflacji. Rezerwa Federalna może zatem działać poprzez podniesienie stóp procentowych. Zrozumienie trendów tworzenia miejsc pracy jest kluczową częścią wiedzy każdego aktywnego członka gospodarki Stanów Zjednoczonych. Tendencje stale się zmieniają w odniesieniu do wzrostu i upadku różnych sektorów i skutkują fizycznym przemieszczaniem się pracowników przez granice stanów.

nfp co to jest

Co więcej, już przy wyborze studiów, raport NFP może stanowić znaczący kierunkowskaz w obraniu ścieżki zawodowej. Dla pracownika, który myśli o zmianie kariery lub sektorów, raport NFP może dać wgląd w aktualny stan różnych gałęzi rynku i to, czy są one opłacalne i czy tworzą nowe miejsca pracy. Oznacza to, że raport ma realny wpływ na formułowanie strategii kariery i zatrudnienia. Miesięczny raport „Sytuacja zatrudnienia” jest tworzony na podstawie dwóch kompleksowych badań gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw. W rezultacie powstają dwa oddzielne raporty zebrane razem w jeden kompleksowy raport miesięczny. Badanie gospodarstw domowych zawiera raport dotyczący stopy bezrobocia, a także szczegóły dotyczące demografii zatrudnienia.

Zaskakująco słabe dane z USA. Najgorsze od dziesięciu miesięcy

Przy publikacji danych o NFP pojawią się również informacje takie jak średnia godzinowa płaca, średni tygodniowy czas pracy i stopa bezrobocia, która ma jednak niewielkie znaczenie. Dane do raportu NFP są gromadzone, mierzone i publikowane są przez Bureau of Labor Statistics, tj. Amerykański Urząd Statystyczny Rynku Pracy, który jest jednostką Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych.

Odbywa się to po części w korelacji z trendami płacowymi poza rolnictwem. Płace i wzrost płac, które przedstawiono w badaniu przedsiębiorstw, również mają duże znaczenie dla ekonomistów. Najlepszym miesiącem ujmowanym w Non Farm Payrolls dla wzrostu płac jest zazwyczaj maj, a najgorszym sierpień.

Najważniejsze wskaźniki ekonomiczne w USA

Dane do raportu NFP są gromadzone, analizowane i publikowane przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych i prezentują finansowo-ekonomiczny obraz rynku pracy widziany ze zróżnicowanej perspektywy wiodących spółek i producentów amerykańskich. Raport z amerykańskiego rynku pracy z wyłączeniem rolnictwa, który prezentowany jest przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych. Publikacja prezentowana jest najczęściej w każdy pierwszy piątek miesiąca z pojedynczymi wyjątkami. NFP dostarcza nam informacji na temat zmiany zatrudnienia w firmach z branży produkcyjnej, usługowej oraz budowlanej. Przekłada się to na udział branży w 80% PKB Stanów Zjednoczonych.

Nonfarm Payroll (NFP) to wskaźnik ekonomiczny, który pokazuje zmianę liczby pracowników w USA z wyłączeniem pracowników rządowych, organizacji non-profit, prywatnych gospodarstw domowych i pracowników rolnych. Oczekuje się, że lipiec będzie kolejnym zmiennym miesiącem na Wall Street w obliczu wielu wydarzeń mających wpływ na rynek. Inwestorzy skupią się na raporcie o zatrudnieniu w USA, danych o inflacji… Dla uczestnika rynku pracy raport Non Farm Payrolls jest kluczowym indykatorem dalszych działań. Narzuca trendy rynkowe, które należy interpretować, z uwagi na to, że mogą mieć one długofalowe konsekwencje dla dalszej kariery.Andrey
Andrey Malahov

Andrey Malahov jest odnoszącym sukcesy brokerem. Jest tutaj, aby podzielić się z tobą swoim doświadczeniem. Przeczytaj uważnie i zacznij handlować. Pytania można zadawać mailowo: [email protected] lub telefonicznie: 202-555-0140


Leave a Reply

Your email address will not be published.