reit co to jest: Czym są REITy i jak w nie inwestować?

 

reit co to jest

No i – nawet jeśli się potwierdzi – trzeba od tego odjąć koszty związane z zarządzaniem funduszem REIT oraz zarządzaniem poszczególnymi obiektami. Inwestując w złotych, możemy dodatkowo liczyć na wzrost wartości euro wobec polskiej waluty (lub też ograniczyć swoje zyski, gdyby złoty się umocnił). Wiele REIT-ów jest zarejestrowanych w SEC (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd) i jest notowana na giełdach papierów wartościowych. Zdarzają się także takie REIT-y, które mimo tego, że są zarejestrowane w SEC, to nie są notowane na giełdzie. Inwestorzy mogą kupować akcje takich przedsiębiorstw na rynku pozagiełdowym. Oprócz tego istnieją tak zwane trusty, które nie są zarejestrowane w SEC.

  • Niektóre REIT są publicznie notowane na giełdzie, a niektóre nie.
  • Miejmy nadzieję, że uregulowanie statusu funduszy REIT w Polsce wkrótce dobiegnie końca i zaczną one z powodzeniem działać na naszym rynku nieruchomości.
  • Powstałe na wzór funduszy wspólnego inwestowania, REIT-y tworzone są przez osoby fizyczne lub prawne dysponujące kapitałem, dzięki któremu nabywają lub budują nieruchomości pod wynajem generując w ten sposób zyski.
  • REIT (Real Estate Investment Trust) wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, w których to cieszy się bardzo dużą popularnością.
  • Zasadniczo REIT-y starają się dywersyfikować swoje aktywa geograficznie, żeby nie być narażonym na załamanie koniunktury w pojedynczym kraju.

Ryzyko inwestowania w te instrumenty wynika oczywiście z tego, że odzyskanie pieniędzy z odsetkami jest uzależnione od tego, czy najemcy będą płacili czynsze. Fundusze REIT powinny być odpowiednio zdywersyfikowane, czyli posiadać portfolio nieruchomości (najczęściej minimum pięć) oraz mieć określone kapitały własne. Największą zaletą REIT-ów jest to, że muszą wypłacać 90% swoich zysków w postaci dywidendy. W przeciwieństwie do poprzedniego wskaźnika ten nie jest ustandaryzowany. FFO może być pomniejszany o wydatki utrzymaniowe (tak zwane RCE, czyli recurring capital expenditures).

Czy warto inwestować w nieruchomości? Q&A z Traderem21 cz. II

Aby zakwalifikować się jako REIT, podmiot musi spełniać określone wymagania. Przepisy te określają na przykład, w jaki sposób należy kierować REIT-em, jaki procent aktywów powinien stanowić nieruchomość i jaki procent dochodu podlegającego opodatkowaniu należy zwrócić inwestorom jako dywidendy. Te wartości procentowe zależą od kraju, z którego pochodzi REIT. W DEGIRO uważamy, że ważne jest, aby inwestować z wystarczającą wiedzą. Ponadto chcielibyśmy upewnić się, że handlujesz instrumentami finansowymi, które odpowiadają twoim potrzebom i celom.

Kolejną metodą na inwestowanie w tę klasę instrumentów są ETFy mające w swoim portfelu spółki z sektora nieruchomości lub inne fundusze REIT. Ze względu na zawarte w nich szerokie spektrum podmiotów zapewniają one wysoką dywersyfikację. Na chwilę obecną fundusze REIT pozostają w Polsce nieuregulowane. Co ciekawe, fundusze REIT mogą być bardzo dobrą alternatywą dla alokowania kapitału na rynkach nieruchomości. W szczególności dotyczy to klasycznych inwestycji, których celem jest zakup budynku z myślą o późniejszym wynajmowaniu go. REIT odpowiada także za obsługę oraz zarządzanie nieruchomościami, biorąc na siebie wszelkie kwestie prawne.

REIT-y obsługują nieruchomości, uzyskują dochody z tytułu najmu i wypłacają prawie cały zysk udziałowcom lub akcjonariuszom w formie dywidendy. REIT-y to korporacje, spółki lub stowarzyszenia zakładane w celu zakupu i zarządzania nieruchomościami.Jest to model biznesowy, który ma pozwolić mniej zamożnym Polakom na pomnażanie kapitału na rynku nieruchomości. Łącznie wzrost wartości nieruchomości w tym uproszczonym przykładzie wynosi 19,8%.

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2023-09-20 12:

Otwierając darmowe konto dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy. Inwestowanie w REIT może być korzystne, ale nie jest pozbawione ryzyka. W DEGIRO jesteśmy otwarci i transparentni w kwestii ryzyka związanego z inwestowaniem. Informacje o portfelu inwestycyjnym REIT są zwykle prezentowane na stronie relacji inwestorskich REIT. Przed zainwestowaniem w REIT zaleca się przeczytanie strony relacji inwestorskich.

W dalszej części artykułu opiszemy dokładnie, czym jest REIT oraz jakie ma wady i zalety. Uwagi między innymi odnosiły się do kwestii budynków, w które będą mogły inwestować fundusze. Początkowo ustawa obejmowała jedynie takie obiekty jak biurowce czy magazyny, z kolei nie włączała budynków mieszkalnych. Z tym wszystkim nie chciałby mieć do czynienia zwykły inwestor, taki jak Ty czy ja. Wolelibyśmy dać pieniądze (akceptując jakieś tam rozsądne ryzyko), a po jakimś czasie zgarnąć zysk, najlepiej znacznie przekraczający inflację. Nieruchomości z punktu widzenia inwestora to relacja typu miłość-nienawiść.

reit co to jest

Być może słyszałeś o spółkach akcyjnych, które nigdy nic nie wypłacają akcjonariuszom, jak na przykład Facebook (Meta). 100% swojego zysku inwestują w dalszy wzrost, co powoduje, że cała korzyść z takiej inwestycji pochodzi z przyszłych dywidend – o ile w ogóle jakieś będą. I dlatego właśnie Amerykanie wymyślili wygodny sposób inwestowania w nieruchomości o nazwie REIT. Jest to skrót od Real Estate Investment Trust, czyli – w przybliżeniu – spółka inwestująca w nieruchomości.

W marcu 2023 roku aktywa pod zarządzaniem przekroczyły 32 mld $. Sam fundusz specjalizuje się w inwestowaniu na rynku nieruchomości. ETF na koniec lutego 2023 roku miał w swoim portfelu 166 spółek o średniej kapitalizacji wynoszącej 24,1 mld $.

Po prostu – jeżeli płace w jakimś mieście wzrosną dwa razy, to z czasem i ceny nieruchomości wzrosną też dwukrotnie. REIT-y różnią się między innymi tym, w jakiego rodzaju nieruchomości inwestują. Teraz, kupując takie akcje, możesz symbolicznie zostać współwłaścicielem tego magazynu i – już nie symbolicznie, lecz całkiem realnie – czerpać z niego dochody. Z niego i z tysięcy podobnych obiektów rozsianych po całym świecie, bo Prologis specjalizuje się właśnie w magazynach i obiektach logistycznych. Taka inwestycja bardziej przypomina jednak kupowanie nieruchomości na wynajem niż kupowanie akcji – dajmy na to – Shella czy Żywca. Nie masz tu skomplikowanych modeli biznesowych, nie aż tak wiele zależy od osobowości prezesa, a same spółki raczej nie słyną z innowacji.

Ze względu na wysoką kapitałochłonność tego biznesu, inwestor indywidualny praktycznie nie byłby w stanie samodzielnie zrealizować takiej inwestycji. Wśród popularnych ETF-ów inwestujących w REIT-y, dostępnych na różnych polskich platformach, są m.in. IShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF, VanEck Global Real Estate UCITS ETF czy SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF. Wśród dolarowych inwestycji można wymienić HSBC FTSE EPRA/NAREUT UCITS ETF USD.

▪ REITy w Polsce i inne podmioty rynku najmu instytucjonalnego.

Gwarantuje on po prostu uniknięcie dodatkowego opodatkowania, które ponieślibyśmy przy inwestycji za pomocą zwykłego funduszu. W przypadku REIT’ów jest jeden podatek, PIT, płacony przez inwestora od zysków funduszu. Jednocześnie jednak prowizje i całokształt kosztów związanych z inwestycją jest dla inwestora niższy. Ze względu na specyfikę rynku nieruchomości, inwestor nabywający fundusze REIT powinien skupiać się raczej na długim horyzoncie czasowym. Dzięki temu będzie mógł on cieszyć się stałym napływem dywidend wypłacanych w regularnych odstępach, dywersyfikując jednocześnie swój portfel. Może to też być ciekawa alternatywa dla osób, których nie stać na zakup mieszkania na wynajem.

  • Warto zatem przed podjęciem decyzji inwestycyjnej sprawdzić, jakie wskaźniki mają analizowane firmy i ETF-y.
  • REIT-y korzystają zwykle z preferencyjnego opodatkowania, które najczęściej polega na zwolnieniu z podatku dochodowego na poziomie spółki.
  • Jest to spółka, która nie zajmuje się niczym innym, niż budowaniem i wynajmem apartamentów, ale tez magazynów czy biur.
  • REIT to anglojęzyczny skrótowiec od Real Estate Investment Trust.
  • Przepisy te określają na przykład, w jaki sposób należy kierować REIT-em, jaki procent aktywów powinien stanowić nieruchomość i jaki procent dochodu podlegającego opodatkowaniu należy zwrócić inwestorom jako dywidendy.

Pierwszy projekt ustawy o REIT-ach mających rozpocząć swoją działalność w Polsce spotkał się z dużą liczbą uwag ze strony ekspertów. W związku z tym Ministerstwo Finansów postanowiło przygotować drugi projekt w zmienionej wersji. Dlatego właśnie 25% swoich inwestycji finansowych trzymam obecnie właśnie w REIT-ach – głównie w akcjach właśnie Prologis i Vonovii.

Kursy walut (komentarz): coś na co eurodolar (EUR/USD) długo czekał – decyzja Fed i wystąpienie Powella

Generalnie najlepszy moment na inwestowanie w tego typu aktywa to okres dobrej koniunktury gospodarczej, najlepiej wspartej wysoką inflacją. Natomiast wysokie stopy procentowe raczej nie sprzyjają inwestycjom w nieruchomości. Jak nietrudno się domyślić, hybrydowe REIT-y prowadzą działalność zarówno jako „Equity” jak i „Mortgage”.

Podczas inwestowania w REIT maksymalna strata to całkowita zainwestowana kwota. Ponieważ REIT-y obracane są jak akcje na giełdzie, cena jest ustalana za każdym razem, gdy transakcja odbywa się na rynku. “Subiektywnie o finansach” to nie doradcy finansowi, a treści zawarte na niniejszej stronie oparte są na osobistych opiniach i doświadczeniu jej autorów. Nie należy podejmować decyzji finansowych/inwestycyjnych wyłącznie w oparciu o treść materiałów zamieszczonych na tej stronie – ponosisz wyłączną odpowiedzialność za podjęte przez siebie decyzje. Dużą wadą indywidualnego wyboru spółek jest ogromna ilość czasu, jaka zostanie skonsumowana na przeanalizowaniu interesujących firm. Konieczne jest przeczytanie modeli biznesowych, relacji z kontrahentami i ocena sytuacji finansowej oraz perspektyw.

Real estate investment trust – nowa forma inwestycji

Często można spotkać się z sytuacją obwiniania funduszy nieruchomości o kryzys mieszkaniowy. Wedle tego poglądu wykupują one masowo mieszkania zabierając je sprzed nosa zwykłym ludziom, którzy chcą mieć gdzie mieszkać, windują ich ceny kupna, dyktują wysokie ceny na rynku najmu. Spróbujmy przyjrzeć się sytuacji nieco bliżej i przeanalizować ją dokładnie. Zacząć należy od tego, że według raportu ,, Przegląd rynku PRS w Polsce — I poł. Sama ta informacja już w zupełności wystarczy, żeby wykluczyć hipotezę, że twory REIT-okształtne są w jakikolwiek sposób winne kryzysu mieszkaniowego w Polsce.

Są nią fundusze REIT, o których dzisiaj będziesz mógł dowiedzieć się nieco więcej. Analizując atrakcyjność inwestycji w REIT-y, powinniśmy rozpatrywać poziom inflacji w strefie euro lub innych krajach rozwiniętych – a nie w Polsce – i porównywać je ze stopami procentowymi w danym kraju. Musimy pamiętać, że wysoka inflacja – mierzona wskaźnikiem HICP – przełoży się na wyższe czynsze, choć dopiero w przyszłości.

Wynika to z tego, że częsta zmiana składu portfela może generować zyski, od których inwestor będzie musiał odprowadzić podatek. Oczywiście polski inwestor może skorzystać z oferty IKE albo IKZE. Dzięki temu może odroczyć podatek, co podniesie średnioroczną stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału.

Przyczyny takiego stanu rzeczy należy upatrywać w braku odpowiednich ram instytucjonalno-prawnych dla funkcjonowania tego typu spółek. O potrzebie uchwalenia w Polsce ustawy, która regulowałaby powyższe kwestie, mówiło się co najmniej od 2013 roku. Postulowały to środowiska eksperckie związane z rynkiem nieruchomości, same firmy działające na tym rynku, a także przedstawiciele władz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Warto jednak zauważyć, że taki rodzaj inwestycji ma także swoje wady.

Sam założyłem od zera firmę Berrolia, która robi wypasione samochodowe uchwyty na telefon. Informacje w tym artykule nie zostały napisane w celach doradczych ani nie mają na celu rekomendowania żadnych inwestycji. Radzimy inwestować tylko w produkty finansowe dopasowane do twojej wiedzy i doświadczenia. Śledź również inne poradniki tworzone przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, by dowiedzieć się więcej na temat różnych metod inwestowania.

Miłość, bo pozwalają zarobić spore pieniądze, porównywalne do akcji, ale ze znacznie mniejszym ryzykiem [1]. Nie ma wiele przesady w stwierdzeniu, że Amerykanie są ojcami (i matkami) nowoczesnego rynku finansowego. Wymyślają wygodne sposoby inwestowania w przeróżne rzeczy, od akcji, przez ropę a skończywszy na zbożu i wołowinie.

Obowiązujący podatek będzie zależeć od rodzaju podziału i rezydencji podatkowej inwestora. Niezwykle pochlebne opinie zebrał niedawno wicepremier rządu, Mateusz Morawiecki. Posiadający dwie teki ministerialne wicepremier zapowiedział wprowadzenie systemu REIT w Polsce. Ożywiło to dyskusję na ten temat i przysporzyło wielu pozytywnych opinii Morawieckiemu z kręgu inwestorów.Andrey
Andrey Malahov

Andrey Malahov jest odnoszącym sukcesy brokerem. Jest tutaj, aby podzielić się z tobą swoim doświadczeniem. Przeczytaj uważnie i zacznij handlować. Pytania można zadawać mailowo: [email protected] lub telefonicznie: 202-555-0140


Leave a Reply

Your email address will not be published.