rfq co to jest: Co to jest RFQs na Alibabie com?

 

rfq co to jest

Regularne prośby o cytaty od obu nowych i obecnych klientów są dopuszczalne. Wybierz Zaakceptuj, aby wyrazić zgodę lub Odrzuć, aby odrzucić wykorzystanie opcjonalnych plików cookie do tych celów. Ta strona korzysta z plików cookie, abyśmy mogli zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę.

rfq co to jest

Udostępnienie jak najdokładniejszych informacji pozwala na zrozumienie przez firmy startujące w przetargu potrzeb, wymagań, całego procesu organizacyjnego  u Zamawiającego. Takie podejście pozwala na otrzymanie wielu propozycji, które spełniają oczekiwany rezultat oraz wybór tej, która w całości spełnia oczekiwania organizatora. Zbadaliśmy rynek dostawców oferujących rozwiązania do liczenia klientów. Wiemy, na co zwrócić uwagę, jakie zadać pytania, oraz które z firm spełniające nasz wymagania będą potencjalnie zainteresowane współpracą.

Miałeś na myśli „request for quotation rfq” ?

Dodatkowo wskazujemy rodzaj licencji wraz z rodzajem raportów, które będą nas interesowały. Po złożeniu RFQ, kupujący otrzymują odpowiedzi od potencjalnych dostawców, którzy są zainteresowani dostarczeniem produktów lub usług. Dostawcy przesyłają swoje oferty cenowe w odpowiedzi na zapytanie, uwzględniając określone wymagania i warunki podane przez kupującego. W przeciwieństwie do RFP, które pozwala dostawcy na elastyczności i sugerowanie kreatywnych rozwiązań, kupiec wykorzystujący zapytanie ofertowe nie szuka kreatywności.

Kompletne – zawierające wszelkie niezbędne informacje (zakres prac/opis towaru, terminy realizacji, ewentualne specyficzne warunki formalne). Otrzymanym wynikiem ma być wycena rozwiązania zaproponowana przez Zamawiającego. Oferta firm opiera się na przedstawieniu autorskiej propozycji opartej na technologii, wiedzy oraz dotychczasowym doświadczeniu.

Zapytanie o propozycję na platformie zakupowej (request for quotation – RFQ) to rodzaj zapytania ofertowego, w którym firma informuje o planowanym rozpoczęciu projektu zakupu usług/towarów. Powinno ono zawierać szczegółową specyfikację oraz formalne warunki, jakie muszą zaakceptować składający ofertę. Ponieważ RFI jest dokumentem wyjaśniającym, należy zadawać pytania zamknięte, jak i otwarte. Idealne, jeśli jesteśmy na wczesnym etapie procesu zakupu lub mamy niejasne wymagania dotyczące projektu.

request for quote

RFI jest podstawą do wprowadzenia zarządzania dostawcami i daje ogólny przegląd dostępnych opcji. Wysyłając RFI do szerszej listy potencjalnych dostawców, w stosunkowo niedługim czasie uzyskamy odpowiedzi, które posłużą do stworzenia skutecznego zapytania ofertowego (RFP/Q). Na wstępnym etapie procesu zakupowego przeważnie zaczynamy od prośby o informację (RFI) celem zebrania podstawowej wiedzy na temat swoich potencjalnych dostawców i zbadania rynku. Dopiero w kolejnych etapach sięgniemy po zapytanie o propozycję czy ofertę.

RFP często jest poprzedzone RFI, na podstawie wyników którego budowana jest dokładniejsza specyfikacja. Zrozumienie różnic między nimi pozwala na jasne i klarowne przedstawienie dostawcom wymagań przetargowych odpowiadającym w jak najwyższym stopniu potrzebom zamawiającego. Powiedz im, kim i z jakiej firmy jesteś oraz jakie informacje masz nadzieję uzyskać.

Często jest ono stosowane do nieszablonowych usług czy niestandardowych produktów. Reasumując mam nadzieję, że przygotowane opracowanie pomoże wam zrozumieć różnice w poszczególnych dokumentach. Zbudowanie zaufanej bazy dostawców, spełniającej wszystkie nasze wymagania i chętnej do współpracy, ogranicza niedomówienia i problemy na późniejszych etapach zakupowych. Zapytanie ofertowe RFQ jest najbardziej precyzyjnym dokumentem, ze wszystkich trzech tutaj omawianych. Zawiera szczegółowe specyfikacje, wymagania ilościowe, jak również warunki formalne przygotowane przez kupującego. W celu uzyskania odpowiedzi na te pytania powinniśmy, także przeprowadzić wewnętrzne RFI do osób zaangażowanych w projekt po naszej stronie.

rfq co to jest

Zapytanie o wycenę charakteryzuje się precyzyjną specyfikacją konkretnego rozwiązania, wyceną poszczególnych elementów, warunkami formalnymi narzuconymi przez Zamawiającego. W tym przypadku dostawca musi złożyć konkretną odpowiedź i nie ma możliwości przedstawienia indywidualnych rozwiązań. Przeważnie dostawca jest proszony o wypełnienie gotowego formularza z wcześniej przygotowaną listą produktów lub strukturą kosztów, jeżeli zapytanie dotyczy usług. Zapytanie o informację Idealnie sprawdza się w początkowej fazie procesu zakupowego, kiedy mamy jeszcze czas na wyjaśnienie niejasności pojawiające się w projekcie. Dzięki takiemu działaniu możemy poznać także nowe ciekawe rozwiązania, czy produkty, których wcześniej nie braliśmy pod uwagę przygotowując przetarg.

Zachęcenie do umieszczania ofert

Komunikujemy dostawcy w ciągu ilu miesięcy ma się odbyć wdrożenie, oprócz tego określając też czas trwania samej akcji. Podstawowym celem każdego z dokumentów RFx jest pomoc w wyborze idealnego dostawcy. Prośby o cytaty są najpowszechniej użyty w otoczeniu biznesu ale również móc zostać znalezionym podczas stosowania do rynków wewnętrznych. Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Oczekuje, iż dostawca wyceni konkretną usługę lub produkty na podstawie wcześniej narzuconych z góry warunków. Zazwyczaj zapytanie ofertowe zawiera tabelę z ilością poszczególnych pozycji do wyceny (w przypadku przedmiotów) lub strukturą kosztów dla usługi. RFP stosowane jest przy zakupach skomplikowanych usług i niestandardowych produktów. Do grupy dostawców (z podpisaną umową o zachowaniu poufności – NDA), wysyłamy dokument zawierający opis potrzeby biznesowej z oczekiwanym rezultatem jej rozwiązania. Nasi dostawcy, wykorzystując wiedzę i dostępne technologie, przedstawiają swoją unikatową propozycję wraz z estymacją kosztów.

Zastosowanie RFQ może być końcowym etapem wyłaniającym zwycięskiego oferenta lub jednym z etapów postępowania zakupowego (elementem poprzedzającym aukcję elektroniczną, negocjacje lub kolejne zapytanie RFQ). W każdym przypadku pozwala na wzmożenie konkurencji wśród dostawców/wykonawców, co skutkuje wygenerowaniem największych możliwych oszczędności dla firmy składającej takie zapytanie. RFQs (Request for Quotations) na alibaba.com to mechanizm, który umożliwia kupującym składanie zapytań o oferty cenowe od dostawców na platformie Alibaba. Alibaba to jedna z największych globalnych platform handlowych, która umożliwia przedsiębiorcom z różnych części świata nawiązywanie kontaktów handlowych i dokonywanie transakcji.

  • Firmy przystępujące do przetargu wiedzą więcej na temat finalnego efektu, który jest istotny dla organizującego przetarg.
  • RFP stosowane jest przy zakupach skomplikowanych usług i niestandardowych produktów.
  • Zapytanie o informację, jest wstępnym dokumentem służącym do rozeznania rynku.
  • W celu uzyskania odpowiedzi na te pytania powinniśmy, także przeprowadzić wewnętrzne RFI do osób zaangażowanych w projekt po naszej stronie.
  • Dodatkowo powinniśmy wyszczególnić dotychczasowe działania marketingowe (kampanie, promocje, eventy, kanały promocji), oraz jakie osiągnęliśmy rezultaty.

RFI jest szczególnie przydatne, jeśli nie mamy doświadczenia w zakupie danej usługi. Odpowiedzi od potencjalnych dostawców pomogą nam wyselekcjonować najlepszych i najbardziej zainteresowanych współpracą. Ponadto przy stosunkowo krótkim nakładzie czasu włożonym z każdej ze stron, uzyskamy ogrom wiedzy, potrzebny do prawidłowego przeprowadzenia zapytania ofertowego.

Jeżeli pracujesz w dużej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, z pewnością spotykasz się na co dzień z telefonami i wiadomościami od sprzedawców, chcących przedstawić swoją ofertę. Niestety takie praktyki skutecznie wybiją z wykonywania bieżących obowiązków, tym samym wprowadzenie takiego narzędzia pozwala zaoszczędzić odrobinę czasu. Prośba o informację RFI jest tak wstępnym dokumentem używanym do rozpoznania rynku. Prośba o cytat (RFQ) typowy proces biznesowy, którego cel ma zaprosić dostawców interesuje się oferującym procesem do oferty podczas konkretnych produktów albo służb. Należy uzupełnić, że zapytanie o informacje (RFI) można zastosować w dwóch etapach. Firmy przystępujące do przetargu wiedzą więcej na temat finalnego efektu, który jest istotny dla organizującego przetarg.

RFI może służyć także do poszerzania bazy dostawców, co jest kluczowe przy wysyłaniu właściwego zapytania ofertowego (RFP/RFQ). Większa ilość oferentów pozwala na pozyskanie z rynku korzystniejszych stawek. Pamiętajcie, że wyżej przytoczone przykłady są jedynie propozycją z mojej strony. Zatem zaproponowane rozwiązania, pytania i przykłady mogą różnić się w zależności od danego postępowania zakupowego. W przypadku uwag lub sugestii jestem otwarty na propozycje z waszej strony, zapraszam do dyskusji i kontaktu.

Zapytanie o cenę

Aby wszystko dobrze zagrało, należy udostępnić dostawcy jak najwięcej informacji na temat potrzeby, oczekiwań i wewnętrznych wymagań procesowych. Powinniśmy wykazać się otwartością na zaproponowane rozwiązania oraz gotowością do dalszej współpracy. Należy jednak pamiętać, że sprzedawca poświęcił czas i nierzadko środki finansowe, aby przygotować dla nas idealną propozycję. W dobrze napisanym RFP nie może zabraknąć trafnie zadanych pytań i dokładnych kryteriów wyboru oferty, aby sprzedawcy wiedzieli, na co zwrócić szczególną uwagę. W tym przypadku rzadko będziemy porównywać “jabłko do jabłka”, wobec tego cena nie może być jedynym kryterium wyboru.

Zapisz się do poniższego newslettera, aby otrzymać bezpłatny dokument z dodatkowymi pytaniami, aby uniknąć późniejszych niedomówień. Ich zadaniem jest stworzenie usystematyzowanego, przejrzystego i zarazem sprawiedliwego procesu zakupowego. Dzięki nim zarówno obecni, jak i potencjalni dostawcy, mają szansę stać się „preferowanym” partnerem dla naszego przedsiębiorstwa. Zmiana w dostawcy biletów miała miejsce podczas kwietnia, przestrzegając prośby o cytaty z numeru drukarek. O nowych ofert przetargowych, aukcjach i prośbach o cytaty wydane każdego dnia. Pierwsze dwie procedury nazywane są metodami konkurencyjnymi i pożytkowane są bezwarunkowo.Znaczy to, że kupujący ma okazję posłużyć się nimi w każdej sprawie.

Kupujący mają możliwość porównania różnych ofert od różnych dostawców i podejmowania decyzji na podstawie cen, jakości, terminów dostawy i innych czynników. RFQs na alibaba.com pozwalają również na komunikację i negocjacje między kupującymi a dostawcami w celu doprecyzowania szczegółów i uzyskania optymalnych warunków handlowych. Firma produkcyjna chce zakupić dwa namioty magazynowe o powierzchni 400 m2 każdy wraz z usługą wyrównania i wybrukowania placu pod nie. Po opublikowaniu zapytania i zebraniu ofert okazało się, że jedynie niewielka liczba firm, świadczących takie kompleksowe usługi, złożyła oferty. Firma zastosowała więc manewr polegający na rozbiciu kompleksowego zapytania na dwa osobne. Poskutkowało to dużą ilością ofert na oba zapytania, dzięki czemu można było wyłonić ofertę, która zapewniała wymagany poziom oszczędności.

Pozwala ono również rozbić proces dużej zmiany (np. wprowadzenia systemu informatycznego w organizacji, która do tej pory opierała się na obiegu papierowych dokumentów) na etapy. Podążając za powyższym przykładem, dzięki RFQ można wyłonić wykonawców, którzy będą realizować zamówienia na sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz przeprowadzać szkolenia dla użytkowników. Zapytanie o propozycje jest kierowane do dostawców z prośbą o przedstawienie rozwiązania przedstawionej w zapytaniu ofertowym potrzeby biznesowej.

Dalsze etapy zlecenia zamówienia są etapami warunkowymi, których użycie jest zależne od dopełnienia czynników dokładnie ukazanych w ustawie (Wypych Mirosław, P. T.(2014), s. Podajemy ilość posiadanych sklepów, rodzaju asortymentu, oraz wykorzystane rozwiązania techniczne (np. markę terminali, wykupione licencje). Warto opisać swoją pozycję na rynku i wskazać bezpośrednich konkurentów. Dodatkowo powinniśmy wyszczególnić dotychczasowe działania marketingowe (kampanie, promocje, eventy, kanały promocji), oraz jakie osiągnęliśmy rezultaty. Dwa powszechnie używane nadejścia są zapytaniem ofertowym (RFP) albo prośba o cytat (RFQ). Prośba o ofertę przetargową albo prośbę o cytat jest zakończoną ofertą przetargową gdzie ludzie są zaproszeni przez nabywcę by wycenić określoną pracę.

Zapytanie o informację, jest wstępnym dokumentem służącym do rozeznania rynku. Przede wszystkim znajdują się w nim pytania otwarte, które pozwalają na lepsze poznanie produktu/ usługi. Na wstępie krótko przedstawmy projekt, aby dostawcy od razu mogli zdecydować, czy będą zainteresowani. W tym przypadku mowa o zaplanowaniu nowej strategii marketingowej, w celu przyciągnięcia większej liczby klientów do naszych sklepów. Wykorzystajmy wcześniej podany przykład firmy X posiadającej sieć butików zlokalizowanych na terenie Polski. Firma planuje zmianę strategii marketingowej, zdecydowała się zlecić to zadanie “na zewnątrz”.Andrey
Andrey Malahov

Andrey Malahov jest odnoszącym sukcesy brokerem. Jest tutaj, aby podzielić się z tobą swoim doświadczeniem. Przeczytaj uważnie i zacznij handlować. Pytania można zadawać mailowo: [email protected] lub telefonicznie: 202-555-0140


Leave a Reply

Your email address will not be published.