servicenow co to jest: Czym jest i jak działa ServiceNow?

 

servicenow co to jest

Aby rozpocząć pisanie skryptu niestandardowego, zaznacz pole wyboru Zaawansowane, a zobaczysz nową kartę Zaawansowane do napisania skryptu. Możemy również wybrać operację na bazie danych, przy której reguła biznesowa ma być wykonywana. Stwórzmy akcję reguły biznesowej, w aplikacji ROTA zespołu Frontend IT stworzonej w ostatniej sekcji. Zostaniesz poproszony o wprowadzenie szczegółów nowej tabeli. Podaj nazwę tabeli, a pozostałe szczegóły zachowaj jako domyślne. W nawigatorze przejdź do Studio, otworzy się nowe okno.

Napisanie skryptu klienta pomoże nam w wykonywaniu zaawansowanych operacji w polach. W dalszej części tej sekcji pokażemy również obsługę skryptów klienta. Studio automatycznie stworzyło dla nas Formularz, listę, moduł, menu aplikacji. Z opcji tworzenia pliku aplikacji, tak jak zrobiliśmy to przy tworzeniu tabeli ROTA. Odpowiedzialność administratora systemu nie ogranicza się do instalacji i konfiguracji aplikacji i modułów.

  • W tabeli zestawu importu kliknij „Utwórz tabelę”, ponieważ nie mamy żadnej istniejącej tabeli importu do importowania grup użytkowników.
  • Poniższe obrazy wskazują drogę ServiceNow w wybranych corocznych raportach Gartnera.
  • Dane są importowane w ServiceNow, a następnie mapowane w odpowiednich tabelach ServiceNow.
  • Dodałem nazwy kolumn do tabeli, którą chciałbym zmapować.
  • Dzięki ServiceNow możesz łatwo tworzyć niestandardowe aplikacje, cyfrowe przepływy pracy i procesy, które rozwiążą Twoje problemy biznesowe.

To rozwiązanie jest kompletne i elastyczne tak, aby tworzyć i uruchamiać rozbudowane aplikacje, będące odpowiedzią na napotkane problemy biznesowe. Jesteśmy częścią zespołu Enterprise Technology and Performance, który wspiera szeroko rozumianą poprawę efektywności procesów w takich funkcjach przedsiębiorstw jak obsługa klienta, analiza ryzyka czy procesy IT. Dodałem nazwy kolumn do tabeli, którą chciałbym zmapować.

ServiceNow

Zasadniczo jest to schemat blokowy, który rejestruje wszystkie czynności, które mają zostać uruchomione krok po kroku, po wystąpieniu żądanego zdarzenia. Zaplanowany import danych jest bardzo przydatny, jeśli nasz ServiceNow otrzymuje dane z jakiegoś systemu zewnętrznego. ServiceNow można łączyć z innymi systemami przez FTP, HTTP, SCP itp. Możemy również okresowo przesyłać plik w ServiceNow, aby można go było odebrać zgodnie z zaplanowanym procesem importu. Zestawy importu służą do importowania danych w ServiceNow ze źródeł zewnętrznych, takich jak Excel, JDBC itp. Dane są importowane w ServiceNow, a następnie mapowane w odpowiednich tabelach ServiceNow.

Praca staje się prostsza i szybsza, a tym samym przyjemniejsza. Zwiększa się produktywność i zaangażowanie pracowników. Hasłem usługi SeviceNow, jest „sprawiamy, by świat działań działał lepiej dla każdego”. Jeśli szukasz łatwego w użyciu rozwiązania do automatyzacji, które będzie gotowe do pracy już pierwszego dnia po wdrożeniu, ServiceNow to produkt do zarządzania dla Ciebie.

ServiceNow spróbuje teraz przetestować ładowanie rekordów przez FTP, więc upewnij się, że plik znajduje się we wspomnianej lokalizacji. Wybierz mapę transformacji, którą właśnie utworzyliśmy i sprawdź sekcję „Powiązane linki”. Dostępne są dwie opcje, automatyczne mapowanie i asystent mapowania.

W tym rozdziale omówimy użytkowników / grupy / role, listy, formularze, aplikacje, moduły i kilka innych pojęć. Ramka treści jest centralną częścią portalu ServiceNow, w którym znajduje się cała zawartość aplikacji i modułów. Zawiera również scentralizowane menu aplikacji, które są ważne z punktu widzenia administracji. Poniżej znajdują się przykłady ramki treści wyświetlającej scentralizowane menu i wyświetlającej zawartość otwartego modułu w aplikacji incydentalnej.

Dzięki temu eliminujemy potrzebę budowania złożonych systemów bazodanowych. Zebrane dane mogą zostać natychmiastowo przetworzone i zaprezentowane w oczekiwanej formie. ServiceNow to platforma usługowa (Platform-as-a-Service) znajdująca się w pełni w chmurze.

  • Odpowiedni zespół znajduje dokładną przyczynę źródłową i proponuje zmianę lub naprawę usługi w celu trwałego rozwiązania incydentu.
  • Wyjątkowe i bezproblemowe doświadczenie dzięki przepływom pracy klienta ServiceNow.
  • Podobnie możesz dodać kilku dodatkowych użytkowników.
  • Zaawansowane, lecz proste w obsłudze mechanizmy AI pozwalają całkowicie zautomatyzować obsługę klienta.
  • Hasłem usługi SeviceNow, jest „sprawiamy, by świat działań działał lepiej dla każdego”.

Później pojawiły się inne aplikacje do zarządzania projektami, które pomogły w zarządzaniu całymi projektami, gdy wielkość incydentu, problemu lub zmiany była większa. Na tym się nie skończyło, bardzo szybko Baza danych zarządzania konfiguracją (CMDB) znalazła się na liście aplikacji. Dziś ServiceNow ma aplikacje zarówno do procesów zarządzania usługami IT, jak i przedsiębiorstw IT, takich jak zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie bezpieczeństwem i PPM itp. ServiceNow jako narzędzie jest niekwestionowanym, światowym liderem zarządzania usługami informatycznymi. Jednocześnie, poszerzając swój portfel produktowy stało się czołowym dostawcą narzędzia do zarządzania całością przedsiębiorstwa. Obszary, czyli moduły, w których tworzymy rozwiązania są nieograniczone i często są to usługi finansowe, zarządzanie i zgodność, cyber-bezpieczeństwo, HR, zarządzanie zasobami IT i wiele więcej.

Teraz przewiń w dół i zacznij definiować kolumny dla tych tabel. Poniżej mamy definicję kolumny, ważną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że wybraliśmy odniesienie do sys_user w kolumnie Member. Teraz utwórzmy powiadomienie, że ilekroć jakikolwiek krytyczny incydent zostanie przypisany do grupy „Frontend IT team”, e-mail zostanie wysłany do menedżera zespołu Cristiny Sharper.

Jest ona często używana w dziedzinach takich jak zarządzanie usługami IT (ITSM), zarządzanie relacjami z klientem (CRM) oraz zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM). Prześlij zasady dotyczące interfejsu użytkownika, otwórz je ponownie, a następnie kliknij widok zaawansowany. ServiceNow definiuje zasady interfejsu użytkownika jako narzędzie, za pomocą którego możemy dynamicznie zmieniać zachowanie informacji w formularzu i kontrolować niestandardowe przepływy procesów dla zadań. Z drugiej strony akcja interfejsu użytkownika służy do tego, aby interfejs użytkownika był bardziej interaktywny, dostosowany i specyficzny dla działań użytkownika. ServiceNow zapewnia wiele wbudowanych funkcji i aplikacji, które z łatwością możemy wykorzystać do wdrożenia ITSM w dowolnej organizacji. Jednocześnie istnieją wymagania biznesowe dotyczące konfigurowania różnych procesów i funkcji.

Debugowanie skryptu po stronie serwera

W sekcji „Administracja użytkownikami” przejdź do modułu „Role”. Aby utworzyć nowego użytkownika, kliknij przycisk Nowy w lewym górnym rogu ramki treści. Następujący formularz otworzy się do wprowadzenia nowego rekordu danych do tabeli użytkownika. Aby uzyskać dostęp do pierwszego formularza w powyższym przykładzie, przejdź do modułu „Rozwiązane” w aplikacji Incydent. Drugi ekran w powyższym przykładzie, zawierający formularz do wprowadzania szczegółów nowego zdarzenia, jest dostępny poprzez moduł „Utwórz nowy” aplikacji Incydent.

servicenow co to jest

Zgodnie z praktyką ITIL, rekord problemu jest generowany dla powtarzających się typów incydentów. Jest to podejście do identyfikowania, analizowania, zarządzania i przywracania wszelkich zakłóceń spowodowanych usługą. Zarządzanie incydentami zapewnia, że ​​wykonanie usługi jest na najwyższym poziomie, a wszelkie przerwy w jakości usługi są przywracane tak szybko, jak to możliwe. Na tym etapie przedstawiono kroki, które można podjąć, aby zwiększyć ogólną wydajność i wydajność usługi. CSI ściśle współpracuje ze wszystkimi innymi etapami i identyfikuje możliwości ulepszeń za pomocą podejścia opartego na metrykach. Jeśli skupimy się na tym rekordzie incydentu, każda kolumna w tym rekordzie reprezentuje pole o określonej wartości.

Przejdźmy dalej i dodajmy kilku użytkowników w ServiceNow. W aplikacji „administracja użytkownikami” przejdź do modułu „użytkownicy” i kliknij przycisk Nowy. ServiceNow ma pobrać ten plik z zewnętrznego systemu, przetworzyć ten plik i na koniec zaimportować dane z tabeli sys_user. Przede wszystkim musimy stworzyć źródło danych, przejść do modułu „Źródło danych” w aplikacji „Zestaw do importu systemu”.

Co to jest ServiceNow?

Dowiedz się więcej o tym, jak pracujemy i jak możemy pomóc Ci zmaksymalizować zwrot z inwestycji w ServiceNow. Możesz iść dalej i kliknąć symbol ustawienia, aby spersonalizować kolumny tabeli zgodnie ze swoimi potrzebami. Chciałbym importować zestaw danych „sample.xlsx”, a następnie mapować ten zestaw danych do tabeli ServiceNow.

servicenow co to jest

Administracja ServiceNow zajmuje się ogólnym wsparciem, administracją i utrzymaniem platformy ServiceNow dla organizacji. Chmura prywatna jest używana wyłącznie przez jedną organizację do jej wewnętrznych celów. Zazwyczaj towarzyszą im zapory ogniowe, które ograniczają ogół społeczeństwa do korzystania z chmury.

Następnie podaj nazwę zaplanowanego zadania, wybierz raport, który właśnie utworzyliśmy i dodaj użytkownika otrzymującego raport. Zmień pole „Uruchom”, aby uruchamiało się co tydzień. Możemy również przekazać wstępną wiadomość dotyczącą raportu.

Zaplanowany import danych

Oferuje zestaw narzędzi, dzięki którym można opracowywać, dostarczać i zarządzać usługami IT, czego efektem jest lepsze i bardziej inteligentne środowisko pracy. Klienci mogą rozpocząć swoją podróż z ServiceNow z wielu punktów. Niezależnie od tego, gdzie zaczynają, w każdym momencie mogą zmienić drogę, aby zapewnić swojej organizacji ciągły sukces. ServiceNow jest rozwiązaniem elastycznym, dopasowanym do potrzeb użytkownika. Daje możliwość korzystania z gotowych aplikacji zbudowanych na platformie lub wybrania samej platformy, na której programiści mogą tworzyć dedykowane aplikacje od podstaw.

Tutaj zobaczysz listę czynności, które możemy dodać do naszego przepływu pracy, takich jak zatwierdzenie, warunki, zadania itp. W tym przykładzie użyjemy „Zatwierdź użytkownika” w głównym działaniu Zatwierdzanie i „Ustaw wartości” w głównym działaniu Narzędzia. SLA oznacza Service Level Agreement, które jest zobowiązaniem lub umową między usługodawcą a usługobiorcą (klientem) lub może być również zobowiązaniem między różnymi działami w organizacji. Umowa ta jasno określa poziom usług, które powinien zapewnić dostawca, czas reakcji, czas rozwiązania incydentów, kary (jeśli są), czas pracy, wydajność systemu itp. Ponieważ importowaliśmy grupy użytkowników po raz pierwszy, musieliśmy utworzyć tabelę importu, mapę transformacji itp.

Narzędzia ServiceNow

Kliknij pola Automatyczne dopasowywanie map, a na karcie Mapa pola znajdziesz wszystkie mapowania wykonane automatycznie. Możesz zobaczyć, że zestaw importu został utworzony ze stanem „Załadowany”, co oznacza, że ​​dane w naszym pliku Excel zostały załadowane do naszej tabeli pośredniej „u_user_group_import”. Możesz sprawdzić dane w tej tabeli pośredniej, wyszukując u_user_group_import.list na pasku nawigacyjnym. Dodatkowo możesz podać numer arkusza, który odpowiada karcie w programie Excel oraz nagłówku (nazwa kolumny) w programie Excel. Cała konfiguracja jest podzielona na kategorie, takie jak Firma, Łączność, Dane podstawowe, CMDB itp.

Formularz zawierający szczegóły istniejącego zapisu incydentu oraz formularz do wprowadzania szczegółów nowego zapisu incydentu podano poniżej odpowiednio. Lista ta jest generowana za pośrednictwem modułu „Rozwiązane” aplikacji „Incydent”. Aby otworzyć ten moduł i zbadać tę listę, wyszukaj „Incydent” w nawigatorze aplikacji, a wewnątrz aplikacji Incident znajdź moduł „Rozwiązane”. Usługa ServiceNow zapewnia opcję dodawania aplikacji lub modułów jako ulubionych, klikając gwiazdkę z boku. Jest to bardzo pomocne w łatwej nawigacji po naszych ulubionych aplikacjach lub modułach. ServiceNow oferuje również instancję deweloperską, która jest bezpłatną edycją społecznościową.

Wyświetla jeden rekord z tabeli danych lub może być użyty do wprowadzenia / aktualizacji rekordu w tabeli danych. Na przykład formularz incydentu wyświetli szczegóły związane z pojedynczym wybranym incydentem lub może być również użyty do wprowadzenia szczegółów nowego incydentu do tabeli incydentów. Wyświetla zestaw rekordów (na podstawie określonych warunków) z tabeli danych. Może to być lista incydentów przypisanych do określonej grupy, z tabeli incydentów lub lista problemów nieprzypisanych do żadnej grupy z tabeli problemów itp. Na przykład mamy aplikację „Incydent”, która ma moduły takie jak „Utwórz nowe”, aby utworzyć nowe zdarzenie dla dowolnego działu w BookWorm ltd.Andrey
Andrey Malahov

Andrey Malahov jest odnoszącym sukcesy brokerem. Jest tutaj, aby podzielić się z tobą swoim doświadczeniem. Przeczytaj uważnie i zacznij handlować. Pytania można zadawać mailowo: [email protected] lub telefonicznie: 202-555-0140


Leave a Reply

Your email address will not be published.