ucits co to jest: Różnica między akumulacujnym a dystrybucyjnym ETF

 

ucits co to jest

Oczywiście zestawienie jest w parytecie siły nabywczej. Widać w nim jak Chiny i Indie dystansują Japonię czy europejską potęgę przemysłową – Niemcy. Wynika to z niewielkiej na skale świata populacji (38 miejsce).

Dodajmy do tego fakt, że ich wyniki są bardzo zbliżone do indeksu, a więc ich realne obciążenia były w ostatnich latach mniejsze od tych, które deklarują zarządzający nimi i otrzymamy receptę na naprawdę tanie światowe inwestowanie. Największym problemem jest zatem wybór najlepszego funduszu z sześciu, czym zajmiemy się w kolejnych kilku akapitach. Fundusz ETF jest narzędziem inwestycyjnym, a także podmiotem emitującym swoje akcje, czyli jednostki uczestnictwa notowane na giełdzie papierów wartościowych.

 • Zaczynamy kolejny odcinek naszego nowego cyklu edukacyjnego Filary Inwestowania, którego partnerem jest DM BOŚ.
 • Dotychczas pominąłem fundusze SPDR i Lyxora, które w ogólnym rankingu radzą sobie może i nieznacznie, ale jednak gorzej od konkurencji.
 • Należą do nich między innymi układ linii papilarnych palca, tęczówka oka, układ naczyń krwionośnych, brzmienie głosu, a nawet ruch czy cechy twarzy.
 • Zatem więcej oszczędności powinno być inwestowane w innych krajach.
 • Szacuje się, że na całym świecie w obrębie różnych giełd notowanych jest ponad 5,7 tys.
 • Z kolei iShares posiada większą ekspozycję na branżę opieki zdrowotnej i sektora finansowego.

W przeciwieństwie do akumulacyjnych ETF-ów, dystrybucyjne ETF-y wypłacają inwestorom dywidendy. Oznacza to, że otrzymujecie Państwo przepływ gotówki i możecie wykorzystać otrzymane pieniądze w dowolny sposób. Na samym początku warto w ogóle zastanowić się dlaczego inwestowanie na zagranicznych rynkach może być dla nas korzystne i czy w ogóle warto interesować się tym tematem. Fundusze ETF mają najczęściej charakter funduszy indeksowych. Prawdopodobnie nie zaskoczę nikogo, pisząc, że pierwsze trzy fundusze zajmą pierwsze trzy miejsca na podium, ale nastąpi pewne przetasowanie, którego niektórzy mogą się nie spodziewać.

Każda może jednak wypłacać zysk do podziału dla akcjonariuszy w innym momencie. Dlatego uczestnicy funduszy ETF otrzymują dywidendę jako wartość kumulowaną poszczególnych wypłat, raz do roku. Inwestorów może mylić to, że jednostki funduszy ETF, podobnie jak akcje spółek akcyjnych, są emitowane i notowane na giełdzie. Pojawia się pytanie, czy fundusze ETF są dywidendowe, a więc czy na wzór spółek dywidendowych będą dzieliły się zyskiem z inwestorami?

Jak widać mimo dużej reprezentacji spółek chińskich w obu ETF-ach, to ich udział w portfelu jest stosunkowo niewielki. Wynika to z tego, że na razie fundusze nie mają dużej ekspozycji wartościowej na chińskie firmy. Jednak jeśli globalizacja będzie postępować z biegiem czasu udział chińskich firm w portfelu tych ETF-ów powinien rosnąć.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o tych typach produktów finansowych. Inwestycji dokonuje się za pośrednictwem swojego brokera albo konta maklerskiego, a środki ze sprzedaży jednostek ETF-ów z miejsca trafiają na Twoje konto bez zwłoki właściwej dla inwestowania w fundusze klasyczne. To giełdowy fundusz inwestycyjny, który działa właściwie w ten sam sposób co popularne fundusze inwestycyjne przeznaczone dla ogółu zainteresowanych. Dodatkowo, przedmiotem obrotu na giełdzie są udziały w funduszach ETF.

Wiele chińskich firm rzuciło wyzwanie największym graczom w swoich branżach. Jednak nie jest to gwarancja wysokich stóp zwrotu z rynku akcji. W przypadku podjęcia inwestycji w ETF-y zyski czy straty inwestora zależą od notowań danego indeksu, na jaki ETF jest eksponowany. O 10 proc., to wartość całej inwestycji również zmieni się o około 10 proc. Błędem jest postrzeganie ETF-u w ten sam sposób jak wszystkich innych funduszy inwestycyjnych.

Jaki ETF będzie odpowiedni na WIG20?

Treść niniejszego serwisu ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, a zawarte tu treści nie są rekomendacjami w rozumieniu „Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi”. Publikowane na stronach serwisu analizy i opracowania stanowią wyłącznie wyraz poglądów osobistych redakcji i nie powinny być inaczej interpretowane. Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby prezentowane treści, w tym dane liczbowe, były poprawne. Jednak mogą zdarzać się błędy i z tego tytułu nie ponosimy odpowiedzialności. Jeśli dowolny fundusz emitowany na terenie UE dostosował się do zasad UCITS, to w zamian może oferować jednostki uczestnictwa we wszystkich państwach Unii.

ucits co to jest

Ten pierwszy, z UCITS jest powszechny w wielu polskich biurach maklerskich. W tej kwestii zdecydowana przewaga po stronie europejskich funduszy. Tu zdecydowanie dominują amerykańskie ETF-y, które mają niższe opłaty od swoich europejskich odwzorowań. Portfolio europejskich funduszy jest zwykle nieznacznie uboższe. Znane i lubiane fundusze takie jak – ETF na rynki rozwinięte, ETF na rynki wschodzące, ETF na złoto, ETF na srebro – mają swoje lustrzane odbicia pomiędzy USA a Europą.

Apple zajmuje się elektroniką użytkową, oprogramowaniem komputerowym i usługami online. Między 2 a 3 funduszem w rankingu są 2 punkty różnicy, które zostałyby kompletnie zniwelowane, gdyby fundusz Vanguarda istniał nie od 3, a od 10 lub od 11 lat. Prawda jest jednak taka, że jego brat bliźniak w wersji wypłacającej istnieje właśnie od takiego czasu, więc można by przyznać młodszemu bratu więcej punktów, co zrównałoby fundusze iShares i Vanguard ze sobą na drugim miejscu. Dywersyfikacja geograficzna i sektorowa jest potrzebna dla inwestora, który nie chce wrzucać wszystkich jajek do jednego koszyka. Za pośrednictwem ETF-ów iShares MSCI ACWI oraz Vanguard FTSE – All World inwestor może mieć bardzo zdywersyfikowany portfel bez konieczności spędzania godzin na analizie modeli biznesowych przedsiębiorstw. Wspomniane ETF-y są dostępne dla polskich inwestorów również za pośrednictwem rodzimych domów maklerskich.

Europejskie fundusze ETF na S&P 500

Akumulacyjny ETF to rodzaj funduszu ETF, w którym wszelkie dywidendy wypłacane z udziałów bazowych ETF są reinwestowane w fundusz przez zarządzającego, bez dodatkowych kosztów. Zacznę od tego, że dziś inwestowanie na zagranicznych rynkach jest znacznie łatwiej dostępne niż zaledwie kilka lat temu i obecnie każdy szanujący się dom maklerski czy broker ma w swojej oferty instrumenty z zagranicznych giełd. Nie musimy więc, tak jak jeszcze parę lat temu zakładać osobnego rachunku inwestycyjnego u zagranicznego brokera, aby w ogóle uzyskać możliwość inwestowania poza warszawską giełdą. Przy inwestowaniu w ETF koszt podejmowanych akcji jest niewielki. To jedna z zalet ETF, ponieważ nakłada na inwestorów niewielkie opłaty.

Do dyspozycji 2000 akcji z 17 największych światowych giełd z 0% prowizji. Unikalny system CopyTrader pozwalający na kopiowanie innych inwestorów lub gotowych portfeli inwestycyjnych. Polski dom maklerski z dostępem do 3000 akcji z 16 największych giełd z całego świata. Bez prowizji za handel akcjami i ETF-ami do miesięcznego obrotu 100 tys. Po ostatnim kryzysie władze Unii doszły do przekonania, że kupujących jednostki uczestnictwa w funduszach trzeba lepiej chronić. Zwykli ludzie nie zajmują się na co dzień wieloma powiązanymi ze sobą i skomplikowanymi zagadnieniami rynkowymi.

Prostota zakupu funduszy

Na szczęście Vanguard FTSE All-World od lat udowadnia, że więcej spółek nie musi oznaczać wyższych kosztów zarządzania i wyższej różnicy odwzorowania, dzięki czemu zajął w dzisiejszym rankingu pierwsze i trzecie miejsce. Tylko największy Vanguard FTSE All-World UCITS distributing występuje w wersji wypłacającej dywidendy, jednocześnie będąc (tu spora ciekawostka) jedynym europejskim funduszem ETF na akcje z całego świata, który wypłaca dywidendy. Pozostałe pięć funduszy to preferowane przez większość pasywnych inwestorów, fundusze typu akumulującego, z czego replikację syntetyczną posiada jedynie Lyxor MSCI ACWI UCITS ETF. Najmłodszym z funduszy jest Vanguard FTSE All-World UCITS accumulating, który w tym roku „kończy” trzy latka, mocno odstając wiekiem od konkurencji, która na rynku jest już od 10 do 11 lat. Pora na sprawdzenie i ocenę dostępności opisywanych tu sześciu funduszy ETF. Docenią je także zwolennicy portfeli tanich, bo z czasem obniżają one swoje roczne opłaty, o czym świadczy to, że średnie koszty trzech funduszy o największych aktywach wynoszą obecnie około 0,21% rocznie, czyli dosyć niewiele.

Z kolei w pierwszych 25 największych pozycjach w ETF-ie znajdują się tylko 3 spoza Stanów Zjednoczonych (TSMC, Nestlé, Tencent). Z tego powodu 10 największych komponentów indeksu posiada około 15% wartości całego koszyka akcji. Jest to więc produkt bardzo zdywersyfikowany pod względem liczby akcji (ponad 3700 spółek). Zjawisko home bias jest szczególnie groźne dla inwestorów mieszkających w małych krajach pod względem gospodarczym i kapitałowym. Czy tego chcemy, czy nie chcemy, właśnie takim krajem jest Polska.

 • Jeśli kogoś interesują szczegóły, to krajem tym jest Pakistan, ale sam skupiłbym się bardziej na liczbie spółek w składzie funduszy na trzy opisywane indeksy.
 • W efekcie straciła imperia kolonialne oraz dystans do Stanów Zjednoczonych.
 • To giełdowy fundusz inwestycyjny, który działa właściwie w ten sam sposób co popularne fundusze inwestycyjne przeznaczone dla ogółu zainteresowanych.
 • Wiążą się ze znacznym ryzykiem utraty kapitału, ponieważ ceny mogą gwałtownie zmienić się na niekorzyść klienta i będzie on musiał dokonać dalszych płatności, aby utrzymać otwarte pozycje.
 • Produkty te nie są odpowiednie dla wszystkich klientów, dlatego zastanów się czy w pełni rozumiesz ryzyko i ewentualnie zasięgnij niezależnej porady.

Mimo szybkiej transformacji ustrojowej, wartość indeksu Shanghai Composite Index wzrósł o ponad 115%. W tym samym czasie indeks S&P 500 zwiększył swoją wartość o 337%, a Nasdaq Composite o 700%. Różnica jest ogromna, mimo tego, że na przestrzeni ostatnich 20 lat Chiny przeszły niesamowitą transformację gospodarczą i społeczną. W przypadku WIG20TR, czyli po uwzględnieniu dywidend łączna stopa zwrotu w ciągu ostatnich 10 lat wyniosła 11%.

Skutki wprowadzenia wymagań UCITS dla emitentów ETF-ów i innych funduszy

Wśród głównych konkurentów pewnie wymieniłby rynek amerykański, niemiecki oraz rosyjski. Powodem było poświęcenie 70 lat na znalezieniu drogi do komunizmu. Natomiast rola Niemiec na rynku kapitałowym znacznie się zmniejszyła. Wygrał rynek amerykański, który zdystansował konkurencję o kilka długości.

Oba fundusze inwestują w największe firmy notowane na kilkudziesięciu rynkach na świecie. Warto zatem pokrótce spojrzeć jak wygląda światowy rynek akcji i czym się różnią oraz cechują oba ETF-y. Jednak zanim porównam te ETF-y, przedstawię argumenty dlaczego należy dywersyfikować inwestycje geograficznie oraz dlaczego inwestorzy tego nie lubią. W przeciwieństwie do niektórych funduszy, ETF-y są kupowane i sprzedawane na giełdzie. Wyniki funduszu ETF śledzą zmiany cen produktów bazowych funduszu. Na przykład, ETF, który śledzi S&P 500, będzie składał się z ułamków akcji spółek należących do tego indeksu.

Ogólnopolskie Badanie Inwestorów

Powoduje to, że inwestor nie pobije szerokiego rynku w długim terminie. Inwestor nie musi sam dokonywać selekcji spółek chińskich, indonezyjskich czy meksykańskich. Należy jednak pamiętać, że wspomniane ETF-y w ponad połowie portfela mają spółki amerykańskie. Jest to więc w dużym stopniu zakład na dobrą kondycję amerykańskiego rynku akcji. Jak już wspomniałem, nie sposób jest przewidzieć przyszłość. Jednym z trendów ostatnich dekad jest ogromny wzrost roli Azji.

Aż 5 z nich to spółki z udziałem Skarbu Państwa (PKN Orlen, PKO BP, KGHM, PZU S.A. oraz Bank Pekao S.A). Pozostałe polskie spółki to Dino, LPP S.A oraz Santander Bank Polska. Jak widać większość indeksów porusza się bardzo podobnie do ETF-u. Najbardziej in minus odstaje WIG 20 (pomarańczowy kolor). Lepiej od ETF-a na przestrzeni ostatnich 3 lat zachowywał się Nikkei (błękitny kolor) oraz DAX (zielony kolor). Spoglądając na podstawowe informacje, widać, że Vanguard ma znacznie większą liczbę akcji. Mimo to, średnie P/E jest porównywalne dla produktu iShares oraz Vanguard.

Tańsze może być zatem inwestowanie w notowany na GPW Lyxor S&P 500, który zdobył wysokie, bo trzecie miejsce w tym rankingu. Zdziwię Cię jednak, pisząc od razu, że fundusz od iShares ma sporą wadę, jaką jest jego fizyczna replikacja, która sprawia, że jego historyczne wyniki są nieco gorsze od konkurujących z nim funduszy o replikacji syntetycznej. Pod względem wyników królują fundusze oparte na kontraktach swap, z których największy to Invesco S&P 500 UCITS ETF o kodzie ISIN IE00B3YCGJ38 i tickerach SPXS, SPXP i P500. Największe 3 fundusze istnieją najdłużej, bo od 2010 roku, za co otrzymają w rankingu dodatkowe punkty. Zgodnie z materiałem informacyjnym dostarczonym przez emitenta, inwestowanie w ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS (SWDA LN ETF) wiąże się z ryzykiem na poziomie 6 w 7-stopniowej skali, (czym wyższa liczba tym większe ryzyko). Wśród potencjalnych zagrożeń emitent wyróżnia ryzyko polityczne, ekonomiczne i poszczególnych spółek wchodzących w skład indeksu.

Naukowcy w latach 90-tych zbadali portfele inwestycyjne inwestorów z rynków rozwiniętych. Co ciekawe, niezależnie od kraju, w którym przeprowadzono badanie, odkryto nadreprezentację spółek krajowych w portfelach inwestorów. O ile takie zachowanie inwestorów w USA może nie dziwić, ponieważ inwestują największym rynku na świecie, to podobne nastawienie mieli również inwestorzy z Kanady czy Niemiec, a więc rynków o znacznie mniejszej wielkości niż amerykański. W dzisiejszym artykule przybliżę dwa najchętniej kupowane ETF-y przez klientów DM BOŚ. Są nimi Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating oraz iShares MSCI ACWI UCITS ETF.

Gospodarka Chin jest drugą (licząc w dolarach) albo pierwszą (licząc po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej) na świecie. Co więcej, zgodnie z danymi przygotowanymi przez Statista Shanghai Stock Exchange jest 3 największą giełdą na świecie pod względem kapitalizacji notowanych spółek (7 240 mld$). Jest to zatem więcej niż w przypadku Euronext (6 720 mld$), czy Japan Exchange Group (5 600 mld$).Andrey
Andrey Malahov

Andrey Malahov jest odnoszącym sukcesy brokerem. Jest tutaj, aby podzielić się z tobą swoim doświadczeniem. Przeczytaj uważnie i zacznij handlować. Pytania można zadawać mailowo: [email protected] lub telefonicznie: 202-555-0140


Leave a Reply

Your email address will not be published.